Rok 2020 jest szczególny. Nasze życie zmieniło się praktycznie we wszystkich dziedzinach. Jako ludzie wierzący wiemy jednak, że jest Ktoś kto jest niezmienny, Ktoś kto nad nami czuwa, Ktoś kto troszczy się o nas. To Nasz Bóg, Zbawiciel, Dobry Ojciec, który daje dobre dary Swoim dzieciom. Chcąc szczególnie podziękować Bogu za Jego troskę i dobroć, co roku jesienią, odbywają się w naszym zborze dziękczynne nabożeństwa, zwane również Świętem Żniw.

Tegoroczną uroczystość obchodziliśmy w niedzielę 27 września. W tym roku chcieliśmy tym bardziej podziękować Bogu za to, że w tej nowej, dziwnej rzeczywistości, On nadal był przy nas i zaspakajał wszystkie potrzeby zarówno materialne jak i duchowe. Pan był i jest wierny, nikt z nas nie był głodny.

W czasie uroczystego nabożeństwa oddawaliśmy chwałę Panu w pieśniach, modlitwach, uważnym słuchaniu rozważania biblijnego. Wygłosił je prezbiter Andrzej Seweryn, który wraz z żoną Ewą był gościem na naszej uroczystości. Swoje kazanie zatytułował: „Strzeż się chciwości, bądź bogaty w Bogu”. Zachęcał słuchaczy, by gromadzili sobie skarby duchowe, wieczne, a nie ziemskie przemijające. Okolicznościową pieśń „Czego chcesz od nas Panie?” zaśpiewał chór zborowy, a zespół muzyczny poprowadził zgromadzonych we wspólnym śpiewie. Podczas nabożeństwa odbyła się też modlitwa nad Elianą, maleńką córeczką braterstwa Asi I Pawła Godlewskich. Dzieci są wspaniałym darem od Boga co wybrzmiało wspaniale w tym fragmencie nabożeństwa.

Podczas uroczystości została zebrana specjalna ofiara pieniężna, która zgodnie z tradycją została przekazana do Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce na sprawy ogólnokościelne.
Po nabożeństwie ze względu na obostrzenia sanitarne nie mogła odbyć sie jak co roku uczta Agape. Był jedynie skromny poczęstunek.

Święto Żniw za nami, ale wdzięczność Bogu powinna zawsze wypełniać nasze serca. Każdego dnia bowiem doświadczamy Jego łaski, miłości, dobroci i mnóstwa innych błogosławieństw. Niech więc to szczególne święto będzie inspiracją i zachętą do jeszcze większej wdzięczności Bogu, szczególnie teraz w tych dziwnych czasach w których przyszło nam żyć.
(Nabożeństwo jest do obejrzenia na naszej stronie zboru w dziale multimedia oraz na Facebooku).

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: