Służba Kobiet należy do najstarszych służb naszego zboru. Praktycznie od początku siostry angażowały się w różne prace związane z działalnością zborową: uczyły dzieci w Szkółce Niedzielnej, śpiewały i grały podczas nabożeństw i różnych spotkań, przygotowywały posiłki, odwiedzały chorych, seniorów, młode matki, a również wspierały w modlitwie wszystkich potrzebujących.
Obecnie, tak jak kiedyś kobiety są zaangażowane praktycznie we wszystkie służby, działające w zborze: Szkółkę Niedzielną, Chór, Klub Dziecięcy, Kawiarenkę, Służbę Muzyczną, przygotowują posiłki podczas uroczystości zborowych, odwiedzają chorych, seniorów, organizują spotkania, prowadzą i uczestniczą w obozach i koloniach, wspierają potrzebujących w różny sposób itp.W naszym zborze siostry stanowią większość.
Przekrój wiekowy waha się od 19 do 90 lat. Niełatwo jest wyjść naprzeciw potrzebom tak dużej i zróżnicowanej grupy kobiet. W związku z tym praca prowadzona jest w kilku formach, tak aby każda z sióstr mogła znaleźć swoje miejsce w służbie. Młodsze siostry uczęszczają na spotkania młodzieżowe lub studenckie, starsze dołączyły do Klubu Seniora. Oprócz tego jest kilka kobiecych grup domowych. Na terenie zboru odbywają się również dwa rodzaje spotkań dla kobiet:
SPOTKANIA PIĄTKOWE odbywają się regularnie, najczęściej w pierwszy piątek miesiąca. Adresowane są one do wszystkich sióstr niezależnie od wieku i stanu cywilnego. Jest to czas na dzielenie się swoimi przeżyciami i świadectwami oraz na wspólną modlitwę o różne potrzeby. Dosyć często podczas piątkowych spotkań siostry korzystają z „Kalendarza Modlitwy”, który przygotowuje Rada Służby Kobiet, działająca przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce. Biblijne rozważanie jest zachętą do wspólnej modlitwy. Siostry omawiają również harmonogram prac bieżących, związanych ze służbą. Jest też zbierana ofiara pieniężna na różne potrzeby. Obecnie nad przebiegiem spotkań piątkowych czuwa siostra Lila Tołopiło, która chciałaby jednak przekazać koordynowanie służby młodszemu pokoleniu. W tej sprawie prosimy o modlitwę!

niezwykły wieczór kobiet

W 2013 roku powołano do życia nową inicjatywę pod hasłem „PozytyFka”. Hasło spotkań zostało zaczerpnięte z Pisma Świętego, z Przypowieści Salomona 31,25b: „…z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość…”. Pozytywne myślenie i radość wypływa jednak nie z charakteru człowieka czy okoliczności życia, ale ma swoje źródło w Bogu. Dlatego podczas tych spotkań rozważane jest Słowo Boże, które uczy właściwego spojrzenia na rzeczywistość. Siostry dzielą się też świadectwami ze swojego życia oraz modlą się o siebie wzajemnie. Po spotkaniu jest czas na warsztaty manualne (np. okładki na Biblie, rzeczy z filcu itp.). Spotkania odbywają się w niedziele, raz na kilka tygodni. Nad ich przebiegiem czuwa siostra Monika Górnicka.
Droga Siostro! Zachęcamy Cię gorąco byś włączyła się do Służby Kobiet w naszym zborze. Na pewno będziesz użyteczna i potrzebna. Każda z nas jako Boża córka posiada dary i talenty dane przez Stwórcę. On nakazuje nam wykorzystywać je do budowania Królestwa Bożego. Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy Cię do uczestniczenia w spotkaniach kobiet zarówno piątkowych jak i niedzielnych, w ramach „PozytyFki”.