Podczas tegorocznych ferii zimowych, w dniach 22-28 stycznia, w Narewce odbyło się zimowisko dla dzieci uchodźców wojennych z Ukrainy. Dzieci, które uczestniczyły w naszym zimowisku mieszkają obecnie na terenie województwa podlaskiego (Białystok, Czarna Białostocka, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Supraśl). Naszym głównym celem było zapoznanie dzieci z chrześcijańskimi wartościami oraz podzielenie się z nimi ewangelią o Jezusie Chrystusie. Codziennie, mały kroczkami, staraliśmy się przybliżać je bardziej do Boga oraz pokazywać granicę między dobrem a złem. Inspirowaliśmy je do zmiany stylu życia, jednocześnie uświadamiając im, iż dogłębne zmiany, te na płaszczyźnie serca, możliwe są jedynie w Jezusie Chrystusie.

Modliliśmy się aby przemienione dziecięce serduszka zaniosły miłość Bożą do swoich domów, by pokój Boży stał się udziałem ich rodzin. Każdego dnia dzieci brały udział w lekcjach biblijnych, na których mogły zgłębiać charakter Boga Ojca. Uczyły się czym jest Biblia, modlitwa i co Pan Jezus zrobił dla każdego z nas. Podczas wieczornych społeczności, uczyły się uwielbiać Boga pieśniami i słuchały w jaki sposób Bóg realnie działa dziś w życiu osób stanowiących kadrę obozową. Obok lekcji biblijnych i społeczności, zorganizowaliśmy dzieciom mnóstwo zabaw, gier terenowych i kółek zainteresowań, a ostatniego dnia dużą atrakcją był wyjazd do aquaparku w Hajnówce. Zakończenie obozu odbyło się w budynku zborowym przy ul. Kujawskiej 22 w Białymstoku!

Z myślą o rodzicach przygotowaliśmy tam mały poczęstunek oraz program artystyczny połączony z krótką ewangelizacją. Tydzień w Narewce był też dla tych dzieci czasem, kiedy mogły poznać ewangeliczną kulturę. Rodzice zachwyceni widoczną zmianą swoich dzieci, okazywali ogromną wdzięczność za obóz i wyrażali chęć udziału w innych przedsięwzięciach organizowanych przez nas w przyszłości.

Obóz ten nie odbyłby się bez wsparcia finansowego. Chcemy bardzo podziękować głównym sponsorom: Radzie Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP i Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu „ Diament”, a także właścicielom firmy Logo-Art z Hajnówki. Dziękujemy też za modlitwy wszystkim tym, którym ten obóz leżał na sercu. Dziękujemy wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, aby służyć tym dzieciakom.

Jako dzieci Boże mamy innym tak wiele do zaoferowania. Możemy nieść nadzieję i pokój w tym niespokojnym czasie oraz zarażać miłością, którą Pan Bóg wypełnia nas samych, wskazując na Jezusa Chrystusa, w którym jedynie jest zbawienie i ocalenie. Modlimy się, aby Bóg błogosławił każdą osobę i i instytucję, które miały swój wymierny wkład w organizację i przebieg tego zimowiska oraz o to, aby owoce tego zimowiska były trwałe w życiu uczestników i ich rodzin. Chwała niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi.

Kościół Chrześcijan Baptystów

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: