Od połowy marca 2020 roku żyjemy w nowej, dziwnej rzeczywistości. Epidemia Covid-19 przewartościowała i wywróciła życie w wielu jego aspektach. Dotyczy to również działania naszego zboru. Na pewien czas zawieszone były nabożeństwa, działalność grup i służb zborowych. Przenieśliśmy się do sieci, oglądając nabożeństwa na Youtubie czy Facebooku.

Jako ludzie wierzący mamy jednak przekonanie, że nad tą całą sytuacją ma kontrolę Pan Bóg. On nie usnął jak wirus zaatakował i rozprzestrzenił się po całym świecie. Może nie rozumiemy dziś dlaczego tak się stało, ale wiemy, że wszystko co nas spotyka jest Jego wolą. To przekonanie daje olbrzymi pokój do serc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Jest ogłoszona pandemia, ale jest również czas łaski dla wszystkich, którzy pragną ufać Bogu i Jemu zawierzyć swoje życie. Dla Boga każdy czas jest dobry, by działać w sercach ludzi. Mogliśmy tego doświadczyć i w naszym zborze. Cztery młode osoby postanowiły przyjąć chrzest w wieku dorosłym na wyznanie wiary

W niedzielę, 19 lipca, na porannym nabożeństwie, byliśmy świadkami uroczystego Chrztu Wiary.
Na początku prezbiter Marcin Górnicki podzielił się rozważaniem biblijnym „Pan otworzył moje serce”. Swoje rozważanie oparł na tekście zapisanym w Księdze Dziejów Apostolskich 16. Fragment ten przedstawia kilka grup ludzi, którzy różnie reagują na Ewangelię. We współczesnym świecie możemy zaobserwować bardzo podobne reakcje na Słowo Boże. Ludzkie życie bez Boga przypomina grobowiec. Gdy Pan Jezus przychodzi do człowieka ożywia go i powoduje, że człowiek powstaje do nowego, duchowego życia. Chrzest jest ślubowaniem Bogu wierności, pokazaniem przed świadkami, że jest się dzieckiem Bożym.

W dalszej części nabożeństwa z radością obserwowaliśmy sam akt chrztu. Prezbiter Marcin Górnicki kolejno ochrzcił cztery osoby, trzy siostry i jednego brata. Chór w mocno okrojonym składzie zaśpiewał czterokrotnie pieśń „Ci co w Jezusa chrzczeni są”.

Po uroczystości Chrztu zespół muzyczny poprowadził zgromadzonych w kilku radosnych pieśniach i modlitwie.

Następnie usłyszeliśmy krótkie rozważanie biblijne. Prezbiter Jan Mroczek, przewodniczący Rady Okręgu Białostockiego podzielił się ze zborem kilkoma wersetami z Księgi Dziejów Apostolskich 8,14-17 oraz z Ewangelii Marka 1,9-10, nawiązującymi do naszej uroczystości.

W dalszej części nabożeństwa odbyła się modlitwa nad nowo ochrzczonymi. Przewodniczyli w niej prezbiterzy Marcin Górnicki i Jan Mroczek. Na pamiątkę tej radosnego wydarzenia nasze siostry i brat otrzymali egzemplarze Pisma Świętego, świadectwa Chrztu Wiary oraz kwiaty od zboru.
Nabożeństwo zakończyła radosna pieśń i werset z Pisma Świętego z Dziejów Apostolskich.

Niestety w tym roku ze względu na stan epidemii nie mogliśmy mieć wspólnego obiadu. Była czynna jednak kawiarenka zborowa z kawą i ciastem dla wszystkich chętnych.

Radość i wdzięczność przepełniała nasze serca za nowe osoby, które okazały posłuszeństwo Bogu i przyjęły chrzest na wyznanie wiary. Życzymy im, by byli wierni Bogu do końca swojego życia.

(Całe nabożeństwo 19.07 jest do obejrzenia na Facebooku oraz na Youtubie, serdecznie zachęcam)

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: