Jako zbór uczestniczymy w inicjatywie Kościoła Ulicznego, który w Białymstoku spotyka się w każdy czwartek o 18:30 na Placu Kościuszki.
Celem Kościoła Ulicznego jest niesienie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie osobom bezdomnym i najuboższym. Są to nabożeństwa prowadzone wspólnie przez różne kościoły ewangeliczne, które odbywają się na ulicach większych miast Polski. W trakcie spotkań oprócz standardowych elementów (uwielbienie, kazania) wydawane są też za darmo ciepłe posiłki i napoje.
Wraz z naszymi braćmi i siostrami z innych zborów ewangelicznych usługujemy podczas takich nabożeństw na świeżym powietrzu.
Więcej informacji odnośnie tej inicjatywy można znaleźć na dedykowanej stronie białostockiej filii KU