Nasz zbór (decyzją Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce), przy pewnej współpracy ze zborami Okręgu Białostockiego, opiekuje się Ośrodkiem w Narewce, gdzie odbywają się w sezonach wypoczynkowych liczne zjazdy, konferencje i spotkania. Wielu obecnych członków naszej społeczności właśnie tam nawróciło się do Pana Jezusa Chrystusa i doświadczyło duchowego, nowego narodzenia.

Pieczę nad Ośrodkiem sprawuje specjalna Komisja, wybrana spośród członków naszego zboru, która koordynuje (i w większości własnoręcznie wykonuje) prace remontowe i wszelkie inne potrzebne do tego, by miejsce to nadal spełniało swą funkcję dla chwały Bożej. Istnieje oczywiście możliwość wynajmowania Ośrodka. Z racji czekających nas jeszcze prac mających na celu podwyższenie atrakcyjności i standardu tego miejsca, będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie finansowe i materialne.

Wpłat można dokonać na rachunek zboru z dopiskiem „ośrodek w Narewce”