W niedzielę, 16 października 2022 odbyła się w białostockim zborze wspaniała, podwójna uroczystość: chrzest wodny na wyznanie wiary oraz Święto Dziękczynienia, nazywane również Świętem Żniw.

Nabożeństwo było bardzo radosne, ponieważ kolejny raz oglądaliśmy namacalne Boże działanie w życiu ludzi oraz naszego zboru, byliśmy świadkami, że czas łaski jeszcze trwa. Tym razem w białych szatach stanęło przed zborem dwunastu katechumenów: sześć sióstr i sześciu braci.
Na początku wysłuchaliśmy Psalmu 103, którego treść zachęcała do wdzięczności Bogu za wszystko czym nas obdarzał, za dary fizyczne, ale również duchowe.

Następnie pastor Piotr Piotrowski podzielił się krótką refleksją biblijną na podstawie Księgi Dziejów Apostolskich. Historia życia dostojnika etiopskiego, ochrzczonego przez Apostoła Filipa była doskonałym przykładem, że każdy kto uwierzy może być ochrzczony na wyznanie swojej wiary.
Po rozważaniu nastąpiła długo oczekiwana i bardzo wzruszająca część nabożeństwa – chrzest. Pastor Piotr ochrzcił kolejno wszystkich dwunastu katechumenów. Chór pod dyrekcją Svetłany Makarevich i Grzegorza Kołtuna zaśpiewał dwanaście razy pieśń „Ci co w Jezusa chrzczeni są”. Chórzyści zaśpiewali również trzy okolicznościowe pieśni, jedną ze wspaniałym akompaniamentem zespołu zborowego.
Wzruszający widok ochrzczonych osób był wielką zachętą, by w pieśniach i modlitwach oddać Bogu chwałę. Dodatkowym powodem do wdzięczności były obficie zgromadzone na przodzie kaplicy płody rolne, mnóstwo owoców i warzyw oraz chleb. Ta scenografia obrazowała Bożą łaskę i Jego dobroć. Nikt z nas nie był głodny. Bóg zabezpieczył nasze wszelkie potrzeby. Zespół zborowy poprowadził zgromadzonych w uwielbiających pieśniach i modlitwach.

Kazanie wygłosił prezbiter Marcin Górnicki. Rozważanie „Ochotny Dawca” oparł na tekście biblijnym zapisanym w 2 Liście do Koryntian 9,6-15. Mówił na temat wdzięczności, która powinna być nieodłączną częścią naszego życia. Wdzięczność zaś w naturalny sposób prowadzi do oddawania chwały Bogu za wszystko czym nas obdarza. Pastor zachęcił też zebranych do krótkich, uwielbiających i dziękczynnych modlitw.

Po kazaniu odbyła się specjalna modlitwa nad nowo ochrzczonymi, którą wznieśli: prezbiter Marcin Górnicki, pastor Piotr Piotrowski oraz radni z Rady Zboru. Nasi nowi bracia i siostry na pamiątkę otrzymali świadectwa chrztu, Pismo Święte oraz kwiaty.
Pod koniec nabożeństwa odbyła się również Wieczerza Pańska w której po raz pierwszy wzięli udział nowo ochrzczeni.

Po zakończeniu nabożeństwa, w sali dolnej, odbył się wspólny obiad, przygotowany przez siostry z naszego zboru. W uroczystości brali udział goście ze zborów okręgu białostockiego jak również zza granicy. Budynek kościelny był wypełniony do ostatniego miejsca, a społeczność kontynuowaliśmy przy obficie zastawionych stołach. Był to bardzo radosny dzień w życiu naszej wspólnoty. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za kolejne osoby powołane do Bożego Królestwa. Mimo trudnych czasów, pandemii, wojny za naszą granicą, wielkiej emigracji i dużej niepewności jutra czas łaski trwa. Bóg szuka i znajduje tych, którzy chcą się stać Jego dziećmi. On działa bez względu na okoliczności. Jest niewzruszoną skałą na której zawsze możemy się oprzeć. Nowo ochrzczonym życzymy, by wytrwale kroczyli za Panem, wzrastali w wierze i wytrwali do końca swoich dni.

Nabożeństwo jest możliwe do ponownego obejrzenia. Jest umieszczone na stronie zboru na FB jak też na kanale Youtube.pl. Serdecznie zachęcam do oglądania.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: