Dziecięcy Klub „Dobra Nowina” jest miejscem, w którym dzieci i młodzież ciekawie i kreatywnie spędzają czas, rozwijają swoje pasje, bawią się, śpiewają i uczą się. Przede wszystkim poznają dobro i realną miłość Boga. Dzieci w Klubie czują się dobrze i bezpiecznie, są zaopiekowane, akceptowane i bezwarunkowo kochane. Dzieci otrzymują dwa posiłki: drugie śniadanie oraz obiad.

Spotkania klubowe odbywają się w soboty w godzinach 10.30 – 14.30. Uczestniczą w nich dzieci w wieku 7-16 lat. Zajęcia prowadzą pełni zapału wolontariusze, mający doświadczenia w pracy z dziećmi oraz odpowiednie do tego przygotowanie, ale przede wszystkim powołanie do tej służby.
Dzieci mogą realizować swoje zainteresowania i pasje na różnych zajęciach, takich jak: plastyczno – praktyczne, muzyczne, kulinarne, gry i zabawy i zajęcia sportowe. Organizowane są również konkursy i turnieje, którym towarzyszy zdrowa sportowa rywalizacja. Mając na uwadze specyficzne potrzeby nastolatków, prowadzone są dla nich oddzielne zajęcia dla dziewcząt i dla chłopców. Dla obu grup organizowane są także spotkania ze specjalistami w formie warsztatów, czy pogadanek, poruszających ważne tematy dotyczące zagrożeń, podejmowania ważnych życiowych decyzji oraz uwzględniające ich zainteresowania.

Bardzo ważnymi i wyjątkowymi zajęciami są Spotkania Odkrywców, na których dzieci odkrywają i poznają prawdy biblijne i naukę Pana Jezusa, z uwzględnieniem zastosowania tego w życiu. Te treści oraz osobiste świadectwa wolontariuszy prowadzących lekcje, zachęcają dzieci do poznawania Boga, modlitwy i doświadczania Jego działania.
Obok zajęć odbywających się w pomieszczeniach Klubu mają też miejsce atrakcyjne wyjścia dzieci np. na basen, do kina, czy Muzeum Przyrodniczego w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 28, dzieci korzystają od kilku lat nieodpłatnie z sali gimnastycznej w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych. Przed pandemią dzieci regularnie brały udział w charytatywnych koncertach organizowanych przez Uniwersytet Muzyczny w Białymstoku.
W programie działalności Klubu mają miejsce uroczyste wydarzenia, w których oprócz dzieci biorą udział ich rodzice, takie jak: rozpoczęcie i zakończenie Klubu, wigilijka, Dzień Matki, czy Dzień Dziecka. Jest to zawsze dobra okazja do nawiązywania bliższych relacji z rodzicami dzieci.

Ważną częścią działalności Klubu Dziecięcego „Dobra Nowina” jest Akcja „Podziel się ubraniem”, organizowana z myślą o pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Przed Świętami Bożego Narodzenia przygotowywane są dary dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Dużym wydarzeniem dla klubowiczów było uczestniczenie w organizowaniu pomocy dzieciom z Kenii. Inspiracją tego przedsięwzięcia były wyjazdy misyjne członków naszego Zboru do tego kraju. Dzieci, ich rodzice, a także wolontariusze wspólnie przygotowali trzy 20 kilogramowe paczki. Akcja ta była potwierdzeniem, że nasi klubowi podopieczni lubią pomagać potrzebującym. Bardzo chętnie odwiedzają pensjonariuszy z pobliskiego Dom Opieki, którym prezentują specjalnie przygotowany dla nich program, a także przekazują upominki.

W czasie wakacji i ferii zimowych dzieci z Klubu mają możliwość uczestniczenia w obozach letnich i półkoloniach zimowych, które są doskonałą okazją nie tylko do odpoczynku i zabawy, ale także do poznawania Boga.
Od września 2022 roku szkolnego 2022/2023 klubowa grupa medialna stworzyła funpage. (DKDN/Klub Dziecięcy).
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086434324687

Pozwala ona na bieżąco śledzić sobotnie klubowe wydarzenia. Zapraszamy i zachęcamy do jej odwiedzenia.
DKDN jest częścią misyjnej służby Zboru, wspieraną finansowo i przez modlitwy zborowników. Bez tego wsparcia niemożliwe byłoby prowadzenie naszej pracy. Bardzo dziękujemy za tę pomoc. Dziękujemy też innym ofiarodawcom za umożliwienie nam organizowanie półkolonii zimowych i obozów letnich.
Jesteśmy nade wszystko wdzięczni Bogu za Jego obecność w tej służbie i za to, że „… nasz trud nie jest daremny w Panu.” I Kor.15:58. Mottem do kontynuowania naszej pracy uczyniliśmy tekst z Kolosan 3:23 „Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. ”
Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę, aby dobry Bóg błogosławił w dalszym ciągu nasze wysiłki.