Chór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku powstał w 1926 roku. Jego założycielem i jednocześnie pierwszym dyrygentem był Gabriel Bołtniew – ówczesny pastor zboru białostockiego.
Już od początku istnienia chóru, jego główna praca polegała na uświetnianiu nabożeństw oraz różnych uroczystości w macierzystym zborze. Oprócz tego chór występował też w innych zborach i kościołach w kraju i za granicą (Czechy, Niemcy, Holandia, Białoruś, Ukraina). Brał również udział w wielu różnych koncertach muzyki chrześcijańskiej (m.in. kilkakrotnie w Filharmonii Białostockiej). W 2009 roku wystąpił na XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka” w Białymstoku, gdzie zdobył tytuł laureata w kategorii: chóry parafialne.
W repertuarze chóru znajdują się utwory o treści religijnej różnych kompozytorów: J.S. Bacha, P. Czajkowskiego, W.A. Mozarta, J. Świdra, R. Twardowskiego, St. Moniuszki, J. Petersona, które wykonywane są przeważnie a cappella. W chórze śpiewa około 30 osób. Próby odbywają się regularnie dwa razy w tygodniu. Przed ważnymi występami organizowane są specjalne, dodatkowe spotkania. Najdłużej pracującą dyrygentką w historii chóru była Ligia Hnidec, absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Białymstoku oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, związana z chórem ponad 40 lat. Obecnie głównym dyrygentem jest Kornelia Żuk, której pomaga Grzegorz Kołtun.

Historia chóru zborowego

(kliknij w nutkę, aby przeczytać krótką historię chóru)