Liderzy służb

Pastorzy

Marcin Górnicki

Pierwszy pastor; Przewodniczący Rady Zboru

Piotr Piotrowski

Pastor pomocniczy; duszpasterz młodzieży i studentów

Rada Zboru

Rafał Trusiewicz

Z-ca przewodniczącego Rady Zboru

Marek Żuk

Członek Rady Zboru

Karol Wiazowski

Członek Rady Zboru

Artur Siewko

Członek Rady Zboru

Paweł Godlewski

Członek Rady Zboru

Marzena Snarska

Członek Rady Zboru

Liderzy Służb

Anna Kutrzepa

Szkółka niedzielna / punkt katechetyczny

Ewa Gutkowska

Klub Dziecięcy Dobra Nowina

Estera Organek

Młodzież Nie_letni

Renata Stastny

Służba kobiet

Katarzyna Siewko

Służba wśród małżeństw

Agnieszka Siewko

Służba na Wschód

Heorhi Dzmitruk

Służba białoruska

Iwona Piotrowska

Kurs Alfa, Labirynt

Barbara Sarosiek

Grupy domowe

Paweł Sawczuk

Zespół uwielbienia / służba muzyczna

Svetlana Makarevich

Chór

Sławek Weremczuk

Kościół uliczny

Anna Laszewska-Żuk

Kawiarenka

Jola Szczęch

Służba kulinarna

Piotr Krasnopolski

Służba multimedialna

Jakub Szpunar

Informacja i media społecznościowe

Julita Mozolewska

Biblioteka