Marcin Górnicki

Pastor prezbiter Marcin Górnicki urodził się dnia 01.01.1973 roku w Kętrzynie. Chrzest wiary przyjął dnia 18.11.1984 roku. Studiował w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie Radości oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Wikariat odbył pod kierunkiem prezbitera Andrzeja Seweryna. W latach 1999-2005 był pastorem Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie oraz pracował nad zakładaniem zboru w Olsztynie. W latach 2005-2008 związany był ze zborem Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej „Spichlerz” w Warszawie. Dnia 18.01.2009 roku, decyzją Konferencji Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, został powołany na urząd pierwszego pastora zboru. Uroczysta ordynacja, z udziałem przedstawicieli Rady Kościoła, odbyła się dnia 26 kwietnia 2009 roku. Dnia 10 maja 2015 roku, z rąk prezbitera Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP Mateusza Wicharego, odebrał tytuł prezbitera. Decyzją Konferencji Okręgu Białostockiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP został wybrany do Prezydium Rady Okręgu. Od 2017 roku jest członkiem Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz Prezydium Rady Kościoła.
Pastor Marcin jest mężem Moniki, ojcem Filipa, Hanny i Zofii.