W niedzielę, 21 lutego odbyło się w naszym zborze nauczanie biblijne. Wykłady wygłosił pastor Samuel Skrzypkowski z I Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie.

Pierwszy wykład był jednocześnie kazaniem na porannym nabożeństwie niedzielnym. Po nabożeństwie i krótkiej przerwie odbyły się dwa kolejne wykłady. Tematyka rozważań dotyczyła Kościoła. Pierwszy wykład dotyczył członkostwa w zborze, które jest jakby zapomnianym obowiązkiem wierzących. Pastor mówił o obowiązkach i przywilejach członków zboru.

Drugi wykład zatytułowany „Skąd wziął się Kościół?” dotyczył aspektów bardziej historycznych i tego czym jest Kościół. Jeden z cytatów brzmiał: „Kościół Chrystusa jest zgromadzeniem ludzi wierzących, gdzie głoszone jest nieskażone Słowo Boże i gdzie według Chrystusowego polecenia sakramenty (Chrzest i Wieczerza Pańska) udzielane są należycie, tak jak wynika z polecenia” T. Crammer. Kościół prawdziwy jest zgromadzeniem i wspólnotą.

Ostatni, trzeci wykład dotyczył cech Kościoła i tego co go odróżnia od grupy biblijnej. Po wykładach uczestnicy mogli zadawać pytania na które pastor chętnie odpowiadał.

Dziękujemy pastorowi Samuelowi Skrzypkowskiemu za przyjazd do Białegostoku i podzielenie się z nami bardzo ciekawymi i inspirującymi rozważaniami. Całość nauczania jest dostępna na naszej stronie internetowej zboru oraz na Facebooku. Zachęcam do słuchania.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: