Konferencja Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, przy ulicy Kujawskiej 22, dnia 3 kwietnia 2022 r. dokonała wyboru Rady Zboru na najbliższe 4 lata (2022-2026). Aktualna Rada składa się z siedmiu osób:

Marcin Górnicki

Przewodniczący Rady Zboru

Rafał Trusiewicz

Z-ca przewodniczącego Rady Zboru

Marek Żuk

Członek Rady Zboru

Karol Wiazowski

Członek Rady Zboru

Artur Siewko

Członek Rady Zboru

Paweł Godlewski

Członek Rady Zboru

Marzena Snarska

Członek Rady Zboru