Konferencja Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, przy ulicy Kujawskiej 22, dnia 25 lutego 2018 r. dokonała wyboru Rady Zboru na najbliższe 4 lata (2018-2022). Aktualna Rada składa się z siedmiu osób:
1. Marcin Górnicki – pastor Zboru oraz Przewodniczący Rady Zboru
2. Zenon Łempicki
3. Artur Siewko
4. Marzena Snarska
5. Rafał Trusiewicz
6. Karol Wiazowski
7. Marek Żuk – Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru