Konferencja Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, przy ulicy Kujawskiej 22, dnia 19.01.2014 r. dokonała wyboru Rady Zboru. Od prawej stoją:
1. Marcin Górnicki – pastor Zboru
2. Rafał Trusiewicz – skarbnik i z-ca przewodniczącego Rady Zboru
3. Janusz Zinczuk
4. Ewa Gutkowska – sekretarz Rady Zboru
5. Zenon Łempicki
6. Zbigniew Krasnopolski – przewodniczący Rady Zboru
7. Marek Żuk
Nowa Rada Zboru została wybrana na czteroletnią kadencję, przypadającą na lata 2014-2017.

rada zboru