Konferencja Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, przy ulicy Kujawskiej 22, dnia 3 kwietnia 2022 r. dokonała wyboru Rady Zboru na najbliższe 4 lata (2022-2026). Aktualna Rada składa się z siedmiu osób:
1. Marcin Górnicki – pastor Zboru oraz Przewodniczący Rady Zboru
2. Paweł Godlewski
3. Artur Siewko
4. Marzena Snarska
5. Rafał Trusiewicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru
6. Karol Wiazowski
7. Marek Żuk