28 marca gościliśmy w naszym zborze pastora Zbigniewa Miksę. Pełni on obecnie funkcję drugiego pastora w Zborze Chrześcijan Baptystów w Kętrzynie. Pastor Zbigniew wygłosił cykl trzech wykładów pod tytułem „Sługa Pana”.

Pierwszy wykład był jednocześnie kazaniem na porannym, niedzielnym nabożeństwie. Pastor oparł nauczanie na dwóch fragmentach z Pisma Świętego: Ewangelii Mateusza 12,18-21 oraz Księgi Izajasza 42,1-9. Sługą Pana był Jezus Chrystus, posłuszny i wierny we wszystkim Bogu Ojcu. Przyszedł, by przywrócić relację między Bogiem a człowiekiem. Jezus wypełnił misję, którą powierzył Mu Bóg. „Nie przyszedł, aby Mu służono lecz aby oddać życie jako okup za wielu”.

Kolejne dwa wykłady odbyły się bezpośrednio po nabożeństwie. W pierwszym z nich pastor Zbigniew Miksa ukazał osobę Chrystusa na podstawie Ewangelii Łukasza. Wiele opisów Chrystusa, cytowanych w tej Ewangelii, jest zaczerpniętych ze Starego Testamentu, m.in. z Księgi Izajasza czy z Księgi Malachiasza. Ewangelista Łukasz był poganinem, ale zobaczył w Panu Jezusie, fizycznie wywodzącym się z Izraela, Boga, który przyniósł ratunek całej ludzkości.

Kolejny, trzeci wykład oparty został na tekście z Księgi Izajasza, rozdziałach 60-66. W tym fragmencie zobaczyliśmy Jezusa Chrystusa jako Króla w pełni chwały. Chwałę poprzedzało jednak cierpienie i śmierć, życie w całkowitym posłuszeństwie Bogu jako Jego Sługa. Potem jednak nastąpił wspaniały czas wielkiej sprawiedliwości i chwały Bożej.

Dziękujemy pastorowi Zbigniewowi Miksie za przyjazd do naszego zboru i podzielenie się z nami nauczaniem biblijnym. Wszystkie rozważania były transmitowane online. Są one również dostępne do ponownego odsłuchania. Znajdują się one w dziale multimedia na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: