W niedzielę, 26 października, Zbór Białostocki przeżył wspaniałą, podwójną uroczystość: Chrzest Święty na wyznanie wiary oraz Święto Żniw. Uroczyste, ponad dwugodzinne nabożeństwo było pełne wzruszających chwil. Nasze serca wypełniła wdzięczność Bogu za kolejne, zbawione osoby jak też za wszystkie błogosławieństwa, które otrzymywaliśmy od naszego, dobrego Ojca w niebie.
W pierwszej części nabożeństwa pastor Marcin Górnicki podzielił się krótkim rozważaniem na temat znaczenia chrztu. Przedstawił jego biblijny wzorzec, znaczenie i symbole (zanurzenie w wodę – śmierć dla grzechu, wynurzenie z wody – powstanie do nowego życia w Panu Jezusie). Następnie katechumeni kolejno złożyli ślubowanie przed zborem. Na wyznanie swojej osobistej wiary zostali ochrzczeni przez pastora Marcina Górnickiego. Sześć osób, trzy siostry i trzech braci, ślubowało Bogu swoją wierność. Był to bardzo wzruszający moment nabożeństwa.
Następnie wysłuchaliśmy okolicznościowego programu Szkółki Niedzielnej. Dzieci czytały Psalmy oraz zaśpiewały piosenkę. Kilkoro z nich indywidualnie zagrało utwory na różnych instrumentach (akordeonie, skrzypcach, oboju). Następnie zborowy zespół muzyczny poprowadził zgromadzonych w kilku uwielbiających pieśniach. Zebraliśmy też specjalną ofiarę pieniężną na potrzeby ogólnokościelne, która jak co roku została przekazana do Rady Kościoła Baptystów w Polsce.
Rozważaniem biblijnym podczas nabożeństwa podzielił się wikariusz naszego zboru, pastor Borys Rokicki. Mówił na temat usprawiedliwienia. Każdy człowiek jest grzeszny, dlatego potrzebuje Bożego usprawiedliwienia. Można je otrzymać tylko przez wiarę w Jezusa. Przelana krew Chrystusa na krzyżu ma moc oczyścić z każdego grzechu. Bóg daje usprawiedliwienie z łaski. W czasie nabożeństwa chór zborowy wykonał wspaniałe, okolicznościowe pieśni. Obecnie mamy kilku dyrygentów, którzy dzielą się służbą w chórze. Wiktor Radomski, Michał Jankiewicz, Kornelia Żuk oraz Grzegorz Kołtun kolejno poprowadzili chór w czterech pieśniach.
Podniosłym momentem nabożeństwa była modlitwa nad nowo ochrzczonymi, którą wznieśli pastorzy: Piotr Dajludzionek, Marcin Górnicki i Borys Rokicki. Na pamiątkę Chrztu Świętego nasi nowi bracia i siostry otrzymali Biblie oraz kwiaty. Pod koniec nabożeństwa obchodziliśmy Pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Po raz pierwszy uczestniczyli w niej nowo ochrzczeni. Wspaniałe nabożeństwo zakończyła wspólna modlitwa „Ojcze nasz”, pieśń oraz krótkie, biblijne błogosławieństwo.
Radosną uroczystość kontynuowaliśmy przy stołach razem z gośćmi, którzy licznie przybyli z okolicznych zborów. Przy smacznym obiedzie był również czas na wspólne pieśni oraz modlitwę. Program artystyczny podczas uczty agape przygotowała i prowadziła siostra Dorota Artysiewicz.
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że troszczy się o nasz zbór, błogosławi w wielu dziedzinach, szczególnie przydając do zboru nowe osoby. Naszym nowym braciom i siostrom, którzy zawarli przymierze z Panem przez chrzest, życzymy Bożego błogosławieństwa oraz wytrwałości na drodze wiary.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: