Dnia 8 listopada w Białymstoku odbyło się szkolenie „I am second”. Jest to organizacja, która zajmuje się promowaniem życia z Bogiem na co dzień oraz docieraniem z Ewangelią do osób, które szukają Boga. Główny nacisk warsztatów był położony na to w jaki sposób możemy działać w naszym mieście dla Jezusa. Prowadzący spotkanie pokazali nam możliwości szerzenia Ewangelii w sposób mniej tradycyjny, wykorzystując środki masowego przekazu. W dalszej kolejności rozmawialiśmy jak można posługiwać się swoim świadectwem nawrócenia w zwykłych, codziennych rozmowach z naszymi znajomymi. W następnej części szkolenie dotyczyło roli grup domowych. Dyskutowaliśmy o tym w jaki sposób je organizować, jak szukać chętnych ludzi do uczęszczania na nie oraz jak je prowadzić. „I am second” przedstawiło nam wizję na tworzenie takich grup, opartych na ich materiałach. Na koniec podzieliliśmy się na małe grupy i mogliśmy w sposób praktyczny zobaczyć funkcjonowanie ich oraz zastosować to czego się nauczyliśmy.

Paweł Godlewski

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: