Co roku w listopadzie, kobiety ze Zborów Baptystycznych na całym świecie obchodzą Dzień Modlitwy. Został on ustanowiony ponad 50 lat temu. Uczestniczą w nim siostry z 7 Unii Kontynentalnych, zrzeszających 132 kraje i 229 krajowych, baptystycznych organizacji kobiecych. W Zborze Chrześcijan Baptystów, w Białymstoku, po raz kolejny zostało zorganizowane z tej okazji, specjalne nabożeństwo modlitewne.
Tematem tegorocznego Dnia Modlitwy była „RADOŚĆ”, będąca jednym z elementów owocu Ducha Świętego. Podczas nabożeństwa zostały odczytane pozdrowienia od Prezydentki Kobiecego Departamentu przy Światowym Związku Baptystów, siostry Raquel R. Contreras. Wysłuchaliśmy również wieści ze zborów w Azji oraz świadectwa sióstr żyjących w muzułmańskich krajach m.in. w Pakistanie. Studium Biblijnym na temat „Radości” podzieliła się siostra Danuta Nazaruk. Zostaliśmy zachęceni, aby pielęgnować prawdziwą radość, która powinna być w sercu dziecka Bożego nawet w najgorszych sytuacjach życiowych. Zaśpiewaliśmy również kilka radosnych pieśni, chwalących Boga.
Podczas nabożeństwa zostały odczytane niektóre tematy modlitewne, przygotowane przez siostry z Baptystycznych Unii Kontynentalnych. Projekt związany z Gwiazdkową Niespodzianką realizowany m.in. w naszym zborze, przedstawiła siostra Ewa Gutkowska. Mogliśmy się modlić, by Bóg błogosławił konkretne plany misyjne i ewangelizacyjne, a również siostry zaangażowane w służbę w wielu krajach na świecie. Szczególnym powodem modlitw była również wybrana we wrześniu br. Rada Służby Kobiet w Polsce. Pod koniec nabożeństwa została zebrana specjalna ofiara pieniężna. Będzie ona przekazana m.in. na wykształcenie dzieci chrześcijańskich w Pakistanie, projekt szkolenia liderek w Indonezji oraz na służbę kobiet w Polsce i inne. Nabożeństwo przygotowała i czuwała nad jego przebiegiem, siostra Alina Grudniewska.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: