W dniach 14-16 września 2012 roku odbyła się w Warszawie – Radości Ogólnopolska Konferencja Kobiet Baptystycznych. Jej hasłem był werset z Pisma Świętego, z Listu do Efezjan: „Wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie”. Na spotkanie przybyło ponad sto kobiet z wielu zborów z całej Polski. Najstarsza uczestniczka miała 77 lat, najmłodsza 20. Wszystkie jednak, bez względu na wiek, mogłyśmy odczuwać Bożą obecność każdego dnia zjazdu. Specjalnym gościem konferencji była Prezydentka Europejskiej Unii Baptystycznej Kobiet, siostra Livija Godina Lame z Łotwy. Podzieliła się z nami przesłaniem związanym z hasłem konferencji. Zachęcała nas, byśmy siłę do życia, pracy, codziennych obowiązków „czerpały z Chrystusa”, gdyż w Nim i tylko w Nim możemy wszystko. Tam gdzie się kończą ludzkie możliwości, może zacząć działać Chrystus. Wykład przetłumaczyła siostra Ewa Gutkowska.
Pierwszego dnia, wieczorem, zaplanowano Wieczór Świadectw. Był to bardzo szczególny czas. Mogłyśmy wysłuchać różnych historii z życia. Korzystając z nowoczesnych form przekazu obejrzałyśmy prezentację z Afganistanu i Izraela, wysłuchałyśmy świadectw pracy wśród dzieci oraz nawrócenia się i życia z Bogiem. Wieczór był wypełniony również wieloma uwielbiającymi pieśniami i modlitwami.
Poranny wykład pod tytułem „Co się zgubiło?” wygłosiła siostra Sali Waldow Menezes. W sensie duchowym, w obecnym świecie, zgubiło się wiele: prawdziwe Boże uczucia, przede wszystkim miłość, właściwe priorytety oraz prawdy Słowa Bożego. Usłyszałyśmy pewną „zagubioną prawdę”. Otóż: „Głoszenie Ewangelii i konieczności zbawienia przez wiarę to nie to samo co promowanie postaw moralnych. Wartości same w sobie i dobre postępowanie nie zbawią nikogo, natomiast skutkiem prawdziwego nawrócenia jest zawsze zmiana postępowania i moralne życie, wypływające z wiary w Chrystusa”. Wykład przetłumaczyła siostra Klaudia Wiazowska.
Kolejnym bardzo ważnym punktem konferencji były wybory do Rady Służby Kobiet przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce. Koordynowała je siostra Danuta Longić. Przypomniała zebranym zasady i przebieg wyborów. Następnie wszystkie kandydatki krótko się przedstawiły. W głosowaniu tajnym przedstawicielki zborów oddały swoje głosy. Do Rady Kobiet weszły następujące siostry: Klaudia Wiazowska – przewodnicząca, Magdalena Czerwińska – zastępca przewodniczącej, Alina Woźniak – sekretarz, Lija Orych – skarbnik i Danuta Maternicka – członek rady. Nad nowo wybraną Radą modliły się siostry: Livija Godina i Ewa Gutkowska (honorowa przewodnicząca Rady Kobiet w Polsce) oraz Urszula Nowak (przewodnicząca Rady Kobiet w Polsce, poprzedniej kadencji). Życzymy siostrom Bożego błogosławieństwa oraz wytrwałości i cierpliwości w tej odpowiedzialnej służbie.
Po przerwie na kawę, herbatę i coś słodkiego, odbyły się seminaria w trzech grupach. Siostra Magdalena Czerwińska podzieliła się refleksjami na temat dyscyplinowania siebie. Swój wykład zatytułowała „Wszystko mogę, ale czy chcę”. Siostra Grażyna Motyka podzieliła się tematem „Chrystus, ja i dzieciaki”. Mówiła na temat relacji między małżonkami – rodzicami, które mają wielki wpływ na wychowanie dzieci w duchu Chrystusowym. Trzeci wykład „Gdy okoliczności wydają się mówić coś innego”, przedstawiła siostra Anna Wiśniewska. Dzieliła się swoimi trudnymi, osobistymi przeżyciami i zachęcała nas do ufności Bogu nawet w najtrudniejszych sytuacjach życiowych.
Po obiedzie miałyśmy czas wypełniony tzw. „różnościami”. Można było zrobić sobie profesjonalne zdjęcia lub ozdoby, skorzystać z porad dietetycznych czy fryzjerskich. Był to też czas, by najzwyczajniej w świecie pobyć ze sobą i porozmawiać na wiele interesujących tematów, wypić kawę i herbatę oraz spróbować smacznych ciast, przywiezionych na konkurs.
Po południu odbyły się kolejne sesje wykładowe w dwóch grupach. Wykładami podzieliły się siostry Klaudia Wiazowska pt.: „Panie ulecz moje zranienia” oraz Danuta Maternicka: „Abigail, kobieta mądra, roztropna i piękna”.
Wieczorem obejrzeliśmy spektakl teatralno – muzyczny pt. „Maska”. Wystawiła go grupa ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Zobaczyliśmy różne scenki z codziennego, pospiesznego życia, gdzie wszyscy pędzą nie mając czasu na sprawy najbardziej istotne. Mogliśmy się zastanowić jak wykorzystujemy czas dany nam przez Boga oraz czy nasze priorytety są poukładane w sposób, który podoba się Bogu. Podczas tego wieczoru wysłuchaliśmy kilku wspaniałych świadectw Bożego prowadzenia. Szczególnie wzruszającym było świadectwo nawrócenia sióstr z Bochni, gdzie niedawno powstała placówka Zboru Baptystów w Tarnowie. Mogliśmy również oddawać chwałę Bogu w wielu pieśniach i modlitwach.
W niedzielę rano, po śniadaniu, odbyła się modlitwa o różne kraje, będąca zachętą do Międzynarodowego Dnia Modlitwy Kobiet Baptystycznych, który obchodzimy w listopadzie. Kobiety ze zborów w Polsce przyłączają się do tej inicjatywy, modląc się o różne potrzeby oraz zbierając specjalne ofiary pieniężne na konkretne cele. Siostra Anna Wiśniewska zachęcała nas do modlitwy również o szkoły, gdzie uczą się nasze dzieci i młodzież oraz o wierzących nauczycieli, by Bóg błogosławił ich pracę.
O godzinie 10.30 w niedzielę rozpoczęło się nabożeństwo kończące konferencję. Kazanie na podstawie II Listu Ap. Piotra 1,1-15, wygłosił Prezbiter Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce, Gustaw Cieślar. Przypomniał słuchaczom, że Bóg obdarzył nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. My zaś jako dzieci Boże mamy dołożyć wszelkich starań, by uzupełnić „…wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością…”. Sprawi to, że nie będziemy bezużyteczni w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Bogu za ten szczególny czas konferencji. Wyjechałyśmy ubogacone i zbudowane Słowem Bożym oraz świadectwami Jego działania w codziennym życiu. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować tym, którzy przyczynili się do zorganizowania całej konferencji. Zachęcam wszystkie siostry do brania udziału w tych wyjątkowych zjazdach. Do zobaczenia za rok!

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: