5 listopada chór zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku miał zaszczyt wystąpić w Bielskim Domu Kultury. Było to wydarzenie związane z obchodami rocznicy 500-lecia Reformacji.

Na zaproszenie Zboru Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim oraz pastora Bartosza Kaczorka wystąpił nie tylko chór. Głównym mówcą wieczoru był prezbiter dr Andrzej Seweryn. Przedstawił on w niezwykle interesujący sposób pięć głównych zasad Reformacji: TYLKO PISMO, TYLKO WIARA, TYLKO ŁASKA, TYLKO CHRYSTUS, TYLKO BOGU CHWAŁA. Każdą z nich prezbiter Andrzej Seweryn potwierdzał wersetami z Pisma Świętego. Były to krótkie, ale bardzo treściwe wystąpienia. Pomiędzy nimi chór wykonywał pieśni tematycznie związane z każdą z tych zasad. Było to ciekawe urozmaicenie, muzyczne potwierdzenie treści Biblii. Chór pod dyrekcją Kornelii Żuk i Grzegorza Kołtuna wykonał w sumie dziewięć pieśni.

Na spotkaniu w Domu Kultury obecni byli: pani Wójt Gminy Bielsk Podlaski oraz Burmistrz Bielska Podlaskiego, pastorzy i przedstawiciele niemal wszystkich zborów protestanckich z Bielska Podlaskiego i okolic oraz inni zaproszeni goście.

Na zakończenie spotkania pastor Bartosz Kaczorek zachęcił, by wszyscy razem zaśpiewali wspaniałą pieśń chrześcijańską. Jej treść mówi o jednej z najważniejszych prawd biblijnych, przypomnianych właśnie w okresie Reformacji – „Cudowna Boża ŁASKA zbawiła z grzechów mnie”. Wspólne wykonanie pieśni zakończyło ten wyjątkowy wieczór.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: