W listopadzie, w wielu baptystycznych zborach, wspólnotach i grupach kobiecych na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Modlitwy Kobiet. Siostry z I Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku dołączają się do tej inicjatywy już od wielu lat. Każdego roku program modlitw przygotowują kobiety z innego kontynentu. Tegoroczny napisały siostry z Afryki.

Spotkanie w naszym zborze odbyło się w środę, 15 listopada, na wieczornym nabożeństwie. Po pieśni ogólnej s. Aneta Trusiewicz przeczytała fragment biblijny z Ewangelii Mateusza oraz się pomodliła. Następnie odczytała list od Prezydentki Rady Kobiet przy Światowym Związku Baptystów, zachęcający wierzące kobiety na całym świecie do modlitwy i wspierania projektów misyjnych.

W dalszej części nabożeństwa s. Ewa Gutkowska przedstawiła dwa świadectwa działania Boga w życiu kobiet z Afryki. Były one zachęceniem, by ufać Panu nawet w najgorszych okolicznościach i warunkach życia.

Głównym punktem tego specjalnego spotkania była modlitwa o problemy kobiet na poszczególnych kontynentach. Siostry kolejno odczytywały prośby modlitewne z Ameryki Północnej, Europy, Afryki, Karaibów, Azji, Australii i Oceanii, Ameryki Łacińskiej i modliły się. Na telebimie mogliśmy oglądać zdjęcia z tych kontynentów, przedstawiające pracę i służbę kobiet.

Na zakończenie nabożeństwa zostały przedstawione projekty misyjne, napisane przez kobiety z różnych krajów. I właśnie na te projekty zebrałyśmy ofiarę pieniężną, która w całości została przekazana do Rady Kobiet przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce, skąd zostanie przekazana dalej do Światowej Rady Kobiet.

Jako kobiety jesteśmy bardzo różne. Różnimy się językiem, kolorem skóry, kulturą, wykształceniem. Zamieszkujemy różne części naszego globu i się nie znamy. Mimo to możemy mieć duchową więź w Panu Jezusie Chrystusie, który nas zbawił i włączył do Swojego Kościoła. Z tego powodu chociaż raz w roku chcemy się wspólnie o siebie modlić i wspierać finansowo zgodnie z naszymi możliwościami. Dlatego też w kolejnych latach chcemy włączać się do tej wyjątkowej inicjatywy, zwanej Dniem Modlitwy Kobiet Baptystycznych.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: