W niedzielę, 29 października 2017 roku, wysłuchaliśmy w naszym zborze nauczania pt. „Co liczy się najbardziej?”. Wygłosił je pastor Zygmunt Karel. Wykłady zostały oparte na II Liście Św. Pawła do Tymoteusza.

Pierwszy wykład odbył się w trakcie nabożeństwa porannego w niedzielę, dwa kolejne po nabożeństwie w kawiarence zboru.
Pastor Zygmunt Karel przypomniał, że II List do Tymoteusza był ostatnim listem napisanym przez Apostoła Pawła. Został napisany w więzieniu, w Rzymie, niedługo przed męczeńską śmiercią apostoła. Były to właściwie ostatnie słowa skierowane do Tymoteusza, brata i współpracownika w Chrystusie. Apostoł Paweł nie narzekał jednak na swoje wyjątkowo trudne położenie, ale zachęcał adresata listu do wierności Bogu w każdej sytuacji.

Drugi wykład był rozważaniem trzeciego rozdziału II Listu do Tymoteusza. Głównym przesłaniem tego tekstu jest walka o zachowanie wiary w czasach ostatecznych, prawdziwie chrześcijański sposób postępowania w obliczu nowych wyzwań. Są tam konkretne rady dla wierzących. W tekście znajdziemy opis kilkunastu negatywnych cech, charakteryzujących ludzi czasów ostatecznych. Najbardziej smutne jest to, że takie osoby przenikają do Kościoła i zborów, wpływając negatywnie na duchową kondycję społeczności. Wspaniałą wiadomością jest jednak to, że Bóg ma moc uchronić swoje dzieci przed złem i zachować je nieskalanymi przez świat.

Ostatni, trzeci wykład, poświęcony był końcowym wersetom trzeciego rozdziału rozważanego listu. Znajdziemy tam wielką zachętę do wytrwałości, trwania w wierze, kontynuowania dzieła, które Bóg każdemu powierzył oraz o wielkim znaczeniu Pisma Świętego w życiu ludzi wierzących. Apostoł Paweł przekazuje Tymoteuszowi konkretne rady jak ostać się w złym świecie. Dotyczą one również wszystkich dzieci Bożych. Jako ludzie wierzący, z pomocą Ducha Świętego, mimo wielu przeciwności, które zawsze będą wokół nas musimy strzec depozytu, skarbu powierzonego nam przez Boga. To jest właśnie w życiu najważniejsze, kroczyć za Bogiem i zachować wiarę do końca swoich dni na ziemi.

Dziękujemy pastorowi Zygmuntowi Karelowi za przyjazd do naszego zboru i przypomnienie nam jakże cennych prawd biblijnych.
Całość nauczania pastora Zygmunta Karela znajduje się na stronie internetowej zboru w dziale Multimedia. Zapraszam do słuchania.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: