W dniach 30-31 marca 2012 roku odbyła się w naszym zborze ewangelizacja połączona z Warsztatami Małych Form Teatralnych. Dwa kolejne wieczory były poświęcone głoszeniu Ewangelii za pomocą dramy i pantomimy, bardzo ekspresyjnej formy przekazu. Kazania ewangelizacyjne wygłosił pastor Marek Głodek z II Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie.
Podczas pierwszego wieczoru wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku z przedstawieniem pt. ”Misterium Męki Pańskiej”. Drugą dramę pt. „Uwolnij mnie” obejrzeliśmy w wykonaniu dzieci z Klubu „Dobra Nowina”, działającego przy naszym zborze. Młodzi aktorzy oraz nauczyciele i opiekunowie włożyli wiele trudu w przygotowanie przedstawień. Wszyscy odegrali swoje role z wielkim zaangażowaniem.
Pastor Marek Głodek podzielił się krótką refleksją Biblijną na temat dwóch złoczyńców, wiszących na krzyżach obok Chrystusa na Golgocie. Obaj przestępcy mieli szansę, by umrzeć pojednani ze Zbawicielem. Tylko jeden z nich wykorzystał ostatnią okazję, by przyjąć dar zbawienia. Ewangelista przekonywał słuchaczy, że każdy człowiek ma szansę na zbawienie. Tych, którzy jednak odrzucą Bożą ofertę, czeka sprawiedliwy osąd – wieczne oddzielenie od Boga.
W sobotę, 31 marca, od godziny 10.00 do 17.00 odbyły się w naszej kaplicy warsztaty teatralne. Prowadził je aktor Marcin Mastalerz, związany z Teatrem Żydowskim w Warszawie.
Drugiego wieczoru obejrzeliśmy trzy spektakle. Pierwszy pt. „Plotka” wystawiony został przez uczestników warsztatów teatralnych. Nad jej powstaniem i realizacją czuwał Marcin Mastalerz. Drugą dramę pt. ”Nie wchodź za żadne inne drzwi” przedstawiła młodzież z katolickiej grupy EZECHIASZ. Trzecią pantomimę pt. „Drzwi” obejrzeliśmy w wykonaniu młodzieży z białostockiego zboru pod kierownictwem Adama Kaczmarskiego. Wspólnym przesłaniem spektakli było ukazanie wielkiej miłości Chrystusa do ludzi. Bóg pierwszy wyciągnął rękę do człowieka. Zaoferował nie tylko zbawienie i życie wieczne, ale też odpowiedź na różne potrzeby i problemy. Człowiek zaś powinien zapragnąć z własnej woli stać się dzieckiem Bożym i uznać Chrystusa swoim Królem. Między kolejnymi przedstawieniami słuchaliśmy pieśni uwielbienia w wykonaniu Gosi i Marcina Mastalerzów. Żydowskie melodie i wspaniałe słowa pieśni dodatkowo urozmaiciły drugi wieczór z Ewangelią.
Kazanie ewangelizacyjne wygłosił pastor Marek Głodek. Zachęcał zebranych, by oddali swoje życie Chrystusowi. Przestrzegał słuchaczy przed powierzchownym nawróceniem. Podał przykład fałszywego banknotu, który krąży w obiegu i dopiero specjaliści umieją rozpoznać falsyfikat. Pastor zachęcał, byśmy byli prawdziwymi, a nie fałszywymi chrześcijanami. Przed ludźmi można wiele ukryć, ale Pan Bóg zna wszystkie najskrytsze tajemnice każdego człowieka. On wie kto jest Jego prawdziwym dzieckiem. Kilka osób odpowiedziało pozytywnie na apel ewangelisty, oddając życie Bogu.
Ewangelizacja dobiegła końca, ale czas łaski jeszcze trwa i nadal jest możliwość, by oddać swoje życie Bogu. Ta decyzja jest najważniejszą jaką może podjąć człowiek, ponieważ dotyczy ona jego całej przyszłości i życia wiecznego.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: