W dniach od 3 do 6 maja odbyło się w ośrodku zborowym, w Narewce, okręgowe spotkanie młodzieży. Hasłem tegorocznej majówki był tekst zaczerpnięty z Pisma Świętego, z Przypowieści Salomona 6,6: „LENIWCZE IDŹ DO MRÓWKI I PRZYPATRZ SIĘ JEJ POSTĘPOWANIU…”. Grupa około dwudziestu osób postanowiła spędzić długi, majowy weekend w sposób nieco inny niż na poprzednich majówkach.
Pod czujnym okiem kilku braci z „komisji narewkowskiej” z naszego zboru, młodzież wykonała wiele prac na terenie ośrodka. Na różne „wesołe” kolory pomalowała pokoje w domu obok budynku głównego, skosiła trawę na całej posesji, porąbała drewno, uporządkowała teren wokół ośrodka. Młodzi pomogli również w innych pracach konserwatorskich m.in. przy dachu, rynnach itp. Pracowali solidnie, dokładnie i z dużym zaangażowaniem.
Oprócz pracy młodzież miała okazję wysłuchać wykładów na temat WIARY na podstawie Listu Apostoła Pawła do Hebrajczyków. Wygłosił je pastor Krzysztof Perłakowski z Ostrołęki, który sprawował opiekę duchową nad uczestnikami majówki. Wykładowca tłumaczył czym jest prawdziwa, biblijna wiara. Podkreślił, że jej miarą jest odpowiedni stosunek do bliźnich, nacechowany szczerą miłością: „Wiara, która jest czynna w miłości” (Galacjan 5,6b). Na społecznościach wieczornych pastor Krzysztof Perłakowski kontynuował swoje rozważania. Dzielił się przemyśleniami na temat poszczególnych bohaterów wiary, również na podstawie Listu do Hebrajczyków.
Pozostały czas pobytu w Narewce młodzież spędziła również w atrakcyjny sposób. Jednego wieczoru zostało zorganizowane ognisko z kiełbaskami. Kolejnego wieczoru odbyła się tzw. „Gala Glamour”. Był to czas pełen żartów, gdyż każdy uczestnik przebrał się w oryginalny sposób. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również wspólne zabawy oraz gry planszowe.
Smaczne posiłki przygotowywała dzielna siostra Marzena Snarska. Młodzież natomiast pomagała w nakrywaniu stołów i zmywaniu naczyń.
Robocza majówka była czasem bardzo pożytecznym. Młodzież chętnie wzięła w niej udział i wróciła zadowolona. Rozważania Słowa Bożego oraz praca przy porządkowaniu i przygotowaniu ośrodka zborowego na kolejny sezon stały się dobrą okazją do wzajemnej integracji. Nie od dzisiaj wiadomo, że wspólne działanie zbliża ludzi, uczy współpracy w grupie. Młodzi mogą mieć też satysfakcję, po pierwsze z dobrze wykonanej pracy, po drugie zaś z tego, że ich wysiłek posłuży tym wszystkim, którzy w przyszłości będą korzystać z ośrodka zborowego w Narewce. „Wasz trud nie jest daremny w Panu”.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: