Półkolonie zimowe Klubu Dziecięcego „Dobra Nowina” odbywały się w dniach 03-07 luty, 2014 r., dzięki wsparciu finansowemu braterstwa Chmielów oraz dofinansowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dzieci, pochodzących z rodzin objętych ich opieką.
W półkoloniach wzięło udział 29 dzieci uczęszczających do Klubu, a w pracę z nimi zaangażowanych było 18 wolontariuszy, którzy wymiennie prowadzili różne zajęcia. Codzienne prowadzili zajęcia: Ewa Gutkowska, Katarzyna Hajdukiewicz, Agata Mozolewska, Karina Olszewska, Judyta Piotrowska, Borys Rokicki i Danuta Shcherbakov oraz w niektóre dni: Edyta Bąk-Perkowska, Anna Borowik, Kamil Dolistowski, Paweł Drewulski, Urszula Jankiewicz, Krystian Levai, Aleksandra Rokicka, Salberg Hanna, Marzena Snarska, Krzysztof Winnicki i Mikołaj Wołoszyn. Dodatkowa grupa kobiet, też wymiennie przygotowywała drugie śniadania i pyszne obiady: Irena Szczęch, Eugenia Tichoniuk, Olga Węzowska, Nina Zinczuk i Teresa Księżopolska.
Dzieci zostały podzielone na cztery grupy wiekowe. Ułatwiało to koordynowanie pracy z nimi, a ponadto umożliwiało indywidualny kontakt z dzieckiem. Każdy dzień półkolonii rozpoczynał się spotkaniem wolontariuszy i modlitwą o pracę z dziećmi oraz krótkim omówieniem programu dnia.
W ramach spotkań odkrywców skoncentrowano się pięciu wartościach chrześcijańskiego życia, takich jak: wdzięczność, miłość, dobroć, pokora i odwaga. Wartości te w bardzo interesujący sposób, w oparciu o konkretne przykłady z Biblii, przedstawiał dzieciom pastor Borys Rokicki. Dodatkowo, inspirował on dzieci do zilustrowania tematu w formie scenki, bazując na przykładach z życia wziętych. Pierwszą część spotkanie kończyła modlitwa, w drugiej natomiast, dzieci w dwóch grupach wiekowych wykonywały prace plastyczne. Gry i zabawy ruchowe pozwalały na gubienie niespożytej energii drzemiącej w naszych podopiecznych. Dużym powodzeniem cieszyły się dwa zajęcia kulinarne, których końcowe dzieła stanowiły smaczne desery po obiedzie. Ogromną atrakcją, która sprawiła wiele radości dzieciom były wyjścia, a mianowicie na basen i na lodowisko. Wiele z nich po raz pierwszy było w takich miejscach. Turniej piłkarzyków wyzwolił zdrową rywalizację, która wiązała się z ogromnymi emocjami w finałowej części turnieju. Trzy pierwsze miejsca zostały nagrodzone pucharami. Z kolei pokaz „Mam talent”, był prezentacją zdolności i umiejętności dzieci, które wzięły w nim udział. Wspólny śpiew piosenek chrześcijańskich nie tylko integrował nas wszystkich, ale stanowił jedno z bardziej lubianych zajęć.
Półkolonie stanowiły także okazję do bliższych kontaktów i indywidualnych rozmów z dziećmi, pomogły więc w bliższym ich poznaniu oraz problemów z jakimi się zmagają. Generalnie, był to dobry czas odpoczynku dzieci, ale też wierzę, że Bóg poprzez wszystkie działania, jakie miały miejsce w ciągu tych dni, poruszał dziecięce serca, w tym szczególnie sianie Słowa zaowocuje w ich życiu oraz w życiu ich najbliższych. Jestem wdzięczna Panu za te półkolonie. Dziękuję Zborowi za wsparcie w modlitwie. Dziękuję Bogu za każde dziecko i za każdego wolontariusza zaangażowanego zarówno w tę pracę. Niech dobry Bóg wynagrodzi ten wysiłek.

„Ewa

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: