W dniach 25-31 stycznia 2014 roku w odbyło się w Narewce, Zimowe Spotkanie Dzieci. Zorganizowali je nauczyciele Szkółki Niedzielnej z Białostockiego Zboru pod przewodnictwem Grażyny Wiazowskiej i Jolanty Szczęch.
Z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, niemal do końca nie było wiadomo czy zimowisko się odbędzie. Mając przekonanie, że służba wśród dzieci jest niezwykle ważna, nauczyciele Szkółki Niedzielnej z poparciem Rady Zboru postanowili jednak zorganizować wyjazd. Ostatecznie do Narewki przyjechało 26 dzieci. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa zapisane w Piśmie Świętym, w Liście do Efezjan 5,1: „Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane”. Lekcje biblijne prowadzone przez nauczycielki Szkółki Niedzielnej, Danutę Nazaruk i Dorotę Artysiewicz, bezpośrednio nawiązywały do hasła zimowiska. Dzieci poznawały historie biblijne i uczyły się na pamięć wersetów z Pisma Świętego. Również tematy poruszane na społecznościach porannych i wieczornych przez pastora Marcina Górnickiego i wikariusza Borysa Rokickiego, wiązały się z hasłem obozu. Na społecznościach wieczornych dzieci słuchały fragmentów książki pt. „Rozdarta zasłona” oraz oglądały teatrzyk kukiełkowy tzw. Muppety. Nie zabrakło też radosnego śpiewu i uwielbiającej modlitwy. Za naukę wersetów biblijnych i wiadomości z lekcji, dzieci otrzymywały specjalne bony, które wymieniały na słodycze i owoce.
Pan Bóg zatroszczył się o wszystkie szczegóły. Spadł długo wyczekiwany śnieg. Dzieci mogły więc wypoczywać w czynny sposób. Korzystały ze specjalnie przygotowanej górki. Wiele radości dawały zabawy na śniegu i zjazdy na sankach. Został zorganizowany również kulig przez puszczę. W czasie wolnym dzieci uczestniczyły w różnych, interesujących zajęciach: pracach manualnych, grach sportowych i planszowych. Przy pomocy „cioć z kuchni” upiekły smaczne ciasteczka. Odbywały się również mecze tenisa stołowego oraz rozgrywki futbolowe tzw. „piłkarzyki”.
Ośrodek zborowy w Narewce to miejsce szczególne. Wiele osób usłyszało tu Ewangelię i pozytywnie odpowiedziało na Jej poselstwo. Wierzymy, że Słowo Boże przekazywane dzieciom również i w tym roku, w przyszłości wyda duchowe owoce. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w organizację spotkania, jak również tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: