W dniach 22-23 lutego odbyło się w białostockim zborze, nauczanie biblijne. Gościliśmy pastora dr Roberta Merecza. Pastor Robert Merecz jest wykładowcą w WBST w Warszawie – Radości. Obecnie razem z rodziną mieszka i pracuje w Edinburghu, w Szkocji. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu Starego Testamentu.
Sesje wykładowe dotyczyły zagadnień związanych ze Starym Testamentem. Usłyszeliśmy różne przykłady aspektów kulturowych, dotyczących Starego Testamentu. Poznanie kontekstu kulturowego pomaga zrozumieć przesłanie wielu starotestamentowych ksiąg, sposobów postępowania ludzi oraz czasów w których żył Pan Jezus Chrystus. Niektóre wydarzenia ze Starego Testamentu wydają się nam żyjącym w XXI wieku dziwne lub w pierwszej chwili w ogóle niezrozumiałe. Gdy poznamy historię, kulturę, zasady postępowania ludzi czasów biblijnych, wiele kwestii i zagadnień staje się dla nas bardziej jasne. Dotyczy to np. rodziny, relacji międzyludzkich, traktowania kobiet itp. Np. w rodzinie każdy miał ściśle określoną rolę, chłopcy byli ważniejsi niż dziewczynki, liczbę dzieci określano według liczby synów, córki się nie liczyły. Matki synów były bardziej poważane niż matki córek, kobiety bezdzietne uważano za bezwartościowe. Mężczyźni nie pomagali w pracach domowych. Byli sworzeni do tzw. lepszych celów. Gdy Pan Jezus przybył do domu Marii i Marty, Marta zdenerwowała się na siostrę, bo ta przyjęła „rolę mężczyzny”. Nowy Testament podniósł status kobiety, w Chrystusie wszyscy są równi, „nie ma mężczyzny ani kobiety”. Usłyszeliśmy również wiele innych interesujących przykładów.
Po zakończeniu wykładu był czas na zadawanie pytań, dotyczących kwestii kulturowych związanych ze Starym Testamentem.
Pastor Robert Merecz przemawiał również na niedzielnym nabożeństwie w naszym zborze. Przedstawił różne sposoby przemawiania Boga do swojego ludu w czasach starotestamentowych. Były to m.in. sny, proroctwa, wizje itp. Obecnie najważniejszym sposobem przemawianie Boga do ludzi jest Pismo Święte. Gdy jakiś sen, wizja czy proroctwo nie zgadza się ze Słowem Bożym musimy z całą stanowczością to odrzucić. Pan Bóg nigdy sobie nie przeczy oraz nie zmienia zdania. Pismo Święte musi być zawsze najważniejszym i ostatecznym autorytetem. (Kazanie niedzielne wygłoszone przez pastora Roberta Merecza znajduje się w dziale MEDIA).

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: