W niedzielę, 15 października 2017, gościliśmy w naszym zborze pastora Włodzimierza Tasaka. Wygłosił on cykl wykładów, dotyczący zagadnień związanych z tegoroczną rocznicą 500-lecia Reformacji: „Jak wyglądałby świat i Kościół bez Reformacji?”.

Pierwszy wykład usłyszeliśmy na porannym nabożeństwie niedzielnym. Pastor skupił się na jednym ze sztandarowych haseł Reformacji – TYLKO ŁASKA. Przypomniał, że łaska Boża to niezasłużona przychylność względem ludzi. okazana w Chrystusie. Możemy z niej korzystać, ale warunkiem koniecznym jest wiara. Zbawienie jest za darmo, a nie za odpusty. Pan Bóg chce być obecny w życiu ludzi, ale na Swoich warunkach. Postawa pokory względem Boga otwiera drogę do Jego łaski.

Kolejne dwa wykłady odbyły się po nabożeństwie. Pastor przedstawił jak wyglądał świat i kościół przed reformacją i jakie zmiany nastąpiły później. Skutkiem ruchów reformacyjnych była nie tylko odnowa teologiczna, powrót do „źródeł”, ale też bardzo liczne zmiany społeczne. Diametralnie zmienił się np. pogląd na pracę. Dotychczas była uważana ona za przekleństwo, a ci co nie pracowali byli wybrańcami. Reformacja sprawiła, że ludzie wierzący chcieli jak najlepiej wykonywać pracę powierzoną im przez Boga, nieważne jaki zawód wykonywali. To tylko jeden przykład. Zmian w aspekcie społecznym było znacznie więcej.

Reformacja była wydarzeniem dotąd niespotykanym i wielowątkowym. Do dnia dzisiejszego, mimo upływu wielu lat, wydarzenia te są oceniane w sposób skrajny i budzący wiele emocji. Protestanci świętują, niestety Kościół Katolicki w ogromnej większości nadal uważa, że był to straszny cios dla Kościoła. Reformacja była jednak wielkim wydarzeniem, powrotem do źródeł wiary, do czystej Ewangelii. Z punktu widzenia protestantów Reformacja uratowała Kościół. Ta dyskusja nadal trwa.

Dziękujemy pastorowi Włodzimierzowi Tasakowi za wygłoszenie tych niezwykle interesujących wykładów.
Kazanie pastora Włodzimierza Tasaka oraz wykłady zamieszczone są na naszej stronie internetowej w dziale Multimedia. Zapraszam do słuchania.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: