W niedzielę, 24 września, obchodziliśmy w naszym zborze radosne Święto Dziękczynienia, nazywane potocznie Świętem Żniw. Była to doskonała okazja, by wyrazić wspólnie wdzięczność Panu Bogu za wszystkie łaski i błogosławieństwa, którymi nas obdarzał w obfitości. Bóg jest wspaniałym ojcem i troszczy się o swoje dzieci, daje dary zarówno duchowe jak i materialne. Swoją wdzięczność mogliśmy wyrażać w radosnych pieśniach oraz dziękczynnych modlitwach. Poprowadził nas w tym wyjątkowym czasie zborowy zespół muzyczny.

Podczas nabożeństwa prezbiter Marcin Górnicki odczytał list z Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, zachęcający do wdzięczności Bogu. Zebrana została też tradycyjnie specjalna ofiara pieniężna przeznaczona na cele ogólnokościelne.
Wysłuchaliśmy również okolicznościowych pieśni chóru zborowego m.in. ulubioną pieśń wielu zborowników i chórzystów: „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?”

Prezbiter Marcin Górnicki wygłosił kazanie, które zatytułował: „Błogosławione pokolenie”. Swoje rozważanie oparł na Psalmie 112. „Błogosławiony mąż, który się boi Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach”. Jako dzieci Boże mamy świecić w ciemnościach tego świata, być zachętą i wsparciem ludziom, którzy szukają Chrystusa, a nie oślepiać czy nie daj Boże być im przeszkodą na drodze wiary.

Po nabożeństwie kontynuowaliśmy społeczność przy wspólnym obiedzie, przygotowanym przez siostry ze zboru. Mieliśmy dobry czas ze sobą oraz z gośćmi, którzy przybyli na naszą uroczystość.

Szczególny czas dziękczynienia się skończył, ale wdzięczność Bogu powinna być zawsze w naszych sercach. Okazujmy ją Panu codziennie. Każdego dnia doświadczamy przecież wielu Bożych błogosławieństw. „A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską” jak napisał apostoł Jan w Ewangelii. Uczmy się więc wdzięczności Bogu każdego dnia!

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: