24 marca 2018 roku, białostocki chór zborowy wystąpił w Domu Kultury w Bielsku Podlaskim. Był to koncert związany ze Świętami Wielkanocnymi.

Pastor Zboru Chrześcijan Baptystów w Bielsku Podlaskim, Bartosz Kaczorek, nazwał ten koncert „Baptystyczna Droga Krzyżowa”. Była to nazwa trochę nietypowa, ponieważ baptyści nie celebrują Drogi Krzyżowej tak jak to czynią inne denominacje w Polsce. Tutaj chodziło raczej o chronologię wydarzeń związanych z Wielkanocą, które zostały wyśpiewane w pieśniach. Chór wystąpił pod dyrekcją Kornelii Żuk i Grzegorza Kołtuna, a akompaniowały chórowi Ewa Birycka i Kornelia Żuk.

W koncercie znalazły się m.in. pieśni opisujące ostatnie godziny Chrystusa przed śmiercią „ A gdy było około szóstej godziny”, Jego czuwanie w ogrodzie Getsemane , modlitwa „Ojcze jeśli możliwe” oraz pieśń Via Dolorosa”, ukazująca ciężką drogę Chrystusa na Górę Golgotę.

Śmierć i grób nie zatrzymały Pana Jezusa. Po trzech dniach nastąpiło wspaniałe Zmartwychwstanie. To wydarzenie również zabrzmiało w kolejnych pieśniach.

Pomiędzy poszczególnymi utworami czytane były fragmenty Pisma Świętego. Nawiązywały one bezpośrednio do treści pieśni. Czytał je ze wspaniałą dykcją i zaangażowaniem Władysław Tołopiło. Pieśni i fragmenty Biblii uzupełniały się wzajemnie, tworząc niecodzienne przesłanie Ewangelii.

Na koniec chór wykonał pieśń mówiącą o przyszłości i wciąż aktualnej treści. Dotyczy ona powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Na podstawie proroctw zawartych w Biblii wierzymy, że Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, tym razem nie jako niemowlę, ale w wielkiej chwale i mocy. Przyjdzie jako Król Królów i Pan Panów. Wszyscy ludzie będą musieli uznać Jego władzę i zwierzchnictwo.

Koncert Wielkanocny mimo wielu nastrojowych i smutnych pieśni, miał jednak radosne przesłanie, ponieważ śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa przyniosły dar zbawienia. Każdy człowiek, który uwierzy Chrystusowi otrzyma ten wspaniały dar, dar nadal aktualny w XXI wieku. Takim właśnie przesłaniem białostoccy chórzyści podzielili się podczas występu w Domu Kultury, w Bielsku Podlaskim.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: