21 kwietnia odbyła się w naszym zborze Wiosenna Okręgowa Konferencja Kobiet. Jej hasłem były słowa zaczerpnięte z Biblii, z Psalmu 144,15: „Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan”.
Przybyły do nas siostry mi.in. z Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Giżycka. Sala dolna kaplicy czyli kawiarenka zborowa była pełna kobiet.

Na początku Aneta Trusiewicz bardzo serdecznie przywitała wszystkich zebranych. Przedstawiła gościa specjalnego, Agnieszkę Niemasik z Gdyni. Zachęciła również do wspólnego uwielbiania Boga. Grupa muzyczna z naszego zboru poprowadziła nas w kilku wspaniałych pieśniach i modlitwie.

Następnie przyszedł czas na główny punkt konferencji – wykłady. Agnieszka Niemasik, żona pastora Zbigniewa z Gdyni, podzieliła się z nami ważnym przesłaniem biblijnym. Dotyczyło one wersetów z Pisma Świętego, z Księgi Jeremiasza 2,13: „Mnie, źródło wód żywych opuścili, a zrobili sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą”. Słowa te wypowiedział Bóg wiele lat temu do swojego, wybranego narodu. Na podstawie historii Judy, którą opisuje Księga Jeremiasza mogłyśmy uświadomić sobie jaki jest skutek opuszczenia Boga i zwrócenie się do innych „źródeł życia”. Tak właśnie zrobili Izraelici, porzucili Boże drogi i zaczęli szukać gdzie indziej. Skończyło się tragicznie. Nastąpił straszny czas niewoli. Historia ta ma również ponadczasowe przesłanie. Możemy się z niej nauczyć, że tylko w Bogu jest prawdziwe, niewysychające źródło wody, które jest zawsze świeże, życiodajne i się nie wyczerpuje. Możemy do niego sięgać zawsze w chwilach radosnych jak też podczas problemów i różnych kłopotów. Przesłanie biblijne przedstawione w bardzo ciekawy i zrozumiały sposób przez siostrę Agnieszkę będzie jeszcze długo inspiracją do wielu osobistych przemyśleń.

Po dwóch wykładach mieliśmy wspólny posiłek, który był okazją do integracji i osobistych rozmów. Po obiedzie, już w głównej sali kaplicy, wysłuchaliśmy koncertu naszej zborowej grupy muzycznej. Pomiędzy pieśniami kilka sióstr opowiedziało świadectwa życia z Panem. Były one niezmiernie wzruszające, potwierdzały, że Bóg jest Bogiem wiernym, nigdy się nie spóźnia i odpowiada na nasze wszystkie potrzeby i problemy. Chce jednak byśmy były Mu wierne i ufały w każdej sytuacji.

Czas konferencji był czasem ładowania akumulatorów duchowych. Dziękujemy organizatorom za budujące spotkanie, za wspólne rozmowy i rozmyślanie nad Słowem Bożym. Bogu niech będzie chwała!

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: