Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku jest zborem wielopokoleniowym. Jego dużą grupę stanowią seniorzy. Mają oni swoje regularne spotkania raz w miesiącu, dzielą się świadectwami, modlą się, wspólnie obchodzą urodziny i inne jubileusze. Opiekę duchową nad seniorami sprawuje brat Piotr Dajludzionek, długoletni pastor naszego zboru. Przewodniczącą Klubu Seniora jest siostra Maria Żachanowicz.
22 stycznia zorganizowaliśmy specjalne spotkanie, poświęcone naszym Dostojnym Seniorom. 21 i 22 stycznia obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka, a w zborze chcieliśmy uhonorować nasze „duchowe” Babcie i Dziadków. Na tym spotkaniu uroczyście świętowaliśmy też 82 urodziny jednego z bardzo zasłużonych seniorów w naszym zborze, jak również w Kościele Chrześcijan Baptystów w Polsce, brata Arseniusza Krasnopolskiego. W sali dolnej, przy stołach ze słodkościami, zgromadzili się przedstawiciele różnych grup wiekowych zboru: seniorzy, młodzież, osoby w średnim wieku, a też dzieci. Po wspólnej pieśni głos zabrał pastor Piotr Dajludzionek. Złożył serdeczne życzenia jubilatowi, bratu Arseniuszowi. Przypomniał kilka faktów z życia brata Krasnopolskiego oraz jego wielkie zaangażowanie przy budowie wielu obiektów kościelnych m.in. w Białymstoku, Chełmie, Kętrzynie, Hajnówce, Elblągu, a też WBST w Radości i in. Przypomniał też jego wieloletnią służbę jako diakona zboru. Życzymy dużo sił i zdrowia naszemu bratu, wierząc, że jego „trud nie jest daremny w Panu”.
Następnie głos zabrał pastor zboru Marcin Górnicki. Podzielił się świadectwem życia swoich dziadków i ich głębokiej wiary, która niewątpliwie miała duży wpływ również na jego życie, związane ze służbą pastorską. Podkreślił jak wielkie zadanie stoi przed seniorami w zborach i rodzinach. Chociaż często brakuje im sił fizycznych, powinni być wzorem wiary i modlitwy dla kolejnych pokoleń, wsparciem duchowym i świadectwem wiernego kroczenia za Chrystusem. Młodsi zaś powinni mieć zawsze szacunek wobec starszych, otoczyć ich opieką i uczyć się od nich.
Potem wysłuchaliśmy programu poetyckiego oraz „złotych myśli” czytanych przez młodzież np.” Największą sztuką człowieka jest umieć z wdziękiem się zestarzeć”, „Młode pokolenie jest pełnoprawnym spadkobiercą bogactw, które stworzyły poprzednie pokolenia” czy „Rady poszukaj u starego”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkową kartę z wersetem biblijnym: „Pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami. Pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami (…) gdyż mamy obchodzić święto Pana” (2 Mojżeszowa 10,9). Spotkanie zakończyliśmy wspólną pieśnią.
Program artystyczny przygotowała i poprowadziła całe spotkanie siostra Dorota Artysiewicz.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: