W dniach 2-3 kwietnia 2016 roku odbyła się w Białostockim Zborze wspaniała, muzyczna uroczystość: XIII Przegląd Chórów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP oraz Jubileusz 90-lecia chóru białostockiego.
W przeglądzie wzięło udział pięć chórów zborowych: z Chełma, Gdańska, Łodzi, Warszawy oraz chór białostocki jako gospodarz.
Całe spotkanie, w południe 2 kwietnia, rozpoczął prezbiter zboru białostockiego Marcin Górnicki. Przywitał serdecznie wszystkich gości fragmentem z Pisma Świętego oraz modlił się o błogosławieństwo całej uroczystości.
Następnie próbę chóru poprowadził Dawid Ber, dyrygent chóru łódzkiego, a jednocześnie koordynator spraw muzycznych podczas przeglądu. W czasie próby chórzyści wspólnie ćwiczyli pieśni, które później zostały wykonane na popołudniowym koncercie. Próba trwała około 1,5 godziny.
Po obiedzie przygotowanym przez siostry z białostockiego zboru, chóry miały swoje indywidualne próby w sali głównej kaplicy lub w sali konferencyjnej, przygotowując się do koncertu. Ci, którzy nie mieli akurat próby mogli wykorzystać czas na nawiązywanie relacji przy kawie, herbacie i smacznym cieście. Niektórzy chórzyści nie widzieli się wiele lat. Teraz był czas na wspomnienia i odnowienie relacji.
Punktem kulminacyjnym sobotniego dnia był koncert o godz. 17.00. Wzięło w nim udział pięć chórów. Każdy z nich wykonał 4-5 pieśni. Chórami dyrygowali: Wiesław Poterewicz – Chełm, Anna Gumiennaja – Gdańsk, Dawid Ber i Rafał Wiecha – Łódź, Karolina Trusiewicz i Danuta Marcyniak – Warszawa, Michał Jankiewicz, Kornelia Żuk i Grzegorz Kołtun – Białystok. W repertuarach chórów przeważały treści związane ze Świętami Wielkanocnymi. Wspaniałe pieśni były wielką ucztą muzyczną dla słuchaczy. Różnorodny repertuar, śpiew w kilku językach, a capella jak też z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego stanowił wspaniały muzyczny koncert i duchowe przeżycie.
Podczas koncertu chór białostocki świętował jubileusz 90-lecia swojego istnienia. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy byli dyrygenci chóru jak również syn założyciela chóru – pastor Jerzy Bołtniew z USA. Jego ojciec Gabriel, w 1926 roku, założył chór i był jego pierwszym dyrygentem. Pastor Jerzy przyjechał na uroczystości wraz z żoną Bogusławą. Mimo swoich 80-lat postanowił być ze zborem i chórem podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Słuchacze z uwagą wysłuchali jego wspomnień o czasie, gdy 90 lat temu rozpoczynała się praca w białostockim chórze.
Podczas koncertu odczytano życzenia od byłych dyrygentów, którzy nie mogli być na uroczystości. Zuzanna i Włodzimierz Barnowie przekazali życzenia od jednego z pierwszych po wojnie dyrygentów chóru, Gabriela Popko (wieloletniego dyrygenta chóru z Wrocławia), a Karolina Trusiewicz odczytała życzenia w imieniu swojej mamy, Ligii Hnidec, która była dyrygentką najdłużej pracującą w chórze (40 lat) i pierwszą z wykształceniem muzycznym. Chór białostocki otrzymał również piękne życzenia i prezenty od pozostałych chórów, biorących udział w przeglądzie. Została wyświetlona prezentacja multimedialna, dotycząca historii białostockiego chóru, przygotowana przez Dorotę Artysiewicz. Pokazane zostały zdjęcia wszystkich osiemnastu dyrygentów oraz najważniejsze wydarzenia z historii chóru, wyjazdy, koncerty, itp.
Następnie wszyscy dyrygenci chóru białostockiego, obecni na sali, otrzymali dyplomy za pracę w chórze oraz specjalnie wydaną publikację historyczną, wydaną z okazji jubileuszu.
Wzruszającym momentem był wspólny śpiew obecnych i byłych białostockich chórzystów, uczestniczących w uroczystości. Po dyrekcją obecnego dyrygenta chóru, Michała Jankiewicza, muzycy wspólnie wykonali pieśń „Wielką jest wierność Twa”.
Krótkim rozważaniem Pisma Świętego podzielił się prezbiter Rady Kościoła Mateusz Wichary. Na podstawie Psalmu 90, pieśni Mojżesza, zachęcał słuchaczy, by doceniać muzykę w kościele i świadomie śpiewać pieśni, oddając chwałę Bogu.
Kulminacyjnym punktem koncertu było wspólne wykonanie pieśni przez chór połączony z chórzystów z wszystkich chórów, biorących udział w przeglądzie. Prawie 130 osób zaśpiewało pięć wspaniałych utworów. Każdą pieśń dyrygował inny dyrygent, co było dużym przeżyciem, zarówno dla chórzystów jak i samych dyrygentów. Usłyszeliśmy: Via Dolorosa – dyr. Dawid Ber, akomp. Karolina Hnidec, Chwalmy Go – dyr. Anna Gumiennaja, akomp. Dawid Ber, Hosanna – dyr. Karolina Hnidec, akomp. Dawid Ber, Alleluja – dyr. Rafał Wiecha, Królów Król – dyr. Michał Jankiewicz, akomp. Dawid Ber.
Koncert i wspomnienia jubileuszowe trwały ponad trzy godziny, ale był to czas pełen emocji i wspaniałych wrażeń. Mogliśmy chwalić Boga pieśnią i dziękować Mu za 90 lat białostockiego chóru. Tak jak mówią słowa jednej z pieśni: wielka jest Boża wierność, nic nie może zmienić Jego miłości, Jego obietnic, jest On niezmienny w dniach dobrych i złych. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za wszystkich dyrygentów i chórzystów, którzy uczestniczyli w tej służbie. W okresie powojennym „przewinęło się przez białostocki chór” około 230 osób.
Po wspaniałym koncercie chórzyści i dyrygenci mogli zjeść kolację przygotowaną przez siostry ze zboru, a później udać się na noclegi. Wszyscy goście nocowali w domach członków białostockiego zboru.
W niedzielę, 3 kwietnia, chórzyści spotkali się na próbie o 9.00, a o godz. 10.00 rozpoczęło się nabożeństwo. Po wspólnej pieśni i czytaniu Słowa Bożego pierwszy wystąpił chór białostocki. Pomiędzy jego pieśniami życzenia z okazji jubileuszu złożyli chórowi prezbiter Mateusz Wichary oraz wojewoda podlaski Józef Bohdan Paszkowski. Pan wojewoda na ręce dyrygenta, Michała Jankiewicza, złożył też specjalny grawer z życzeniami dla chóru – jubilata.
Następnie wysłuchaliśmy kolejno wszystkich chórów. Każdy z nich wykonał po dwie pieśni. Mogliśmy się budować wspaniałą muzyką i treściami chwalącymi Boga.
Podczas nabożeństwa w imieniu zboru prezbiter Marcin Górnicki złożył życzenia pastorowi Jerzemu Bołtniewowi, który obchodził 80-te urodziny. Pastor Bołtniew zażartował, że jeszcze nigdy z okazji jego urodzin nie zaproszono aż pięciu chórów.
Po występie wszystkich chórów rozważaniem Pisma Świętego podzielił się prezbiter Marcin Górnicki. Swoje kazanie zatytułował: „Nie bądź bez wiary, lecz wierz”.
Pod koniec nabożeństwa, nastąpiło podobnie jak na sobotnim koncercie, wspólne wykonanie pięciu pieśni przez chór połączony. Było to wspaniałe przeżycie. Słuchacze domagali się bisu i chór połączony wykonał ponownie pieśń „Królów Król”.
Wszyscy dyrygenci chórów biorących udział w XIII Przeglądzie Chórów otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. Dwugodzinne, uroczyste nabożeństwo zakończył prezbiter Marcin Górnicki, odczytując słowa błogosławieństwa.
XIII Przegląd Chórów oficjalnie został zakończony wspólnym obiadem, przygotowanym przez siostry ze zboru.
Na koniec chciałabym napisać parę słów od siebie. Jestem związana z białostockim chórem ponad 30 lat. Bardzo lubię śpiewać i chór stanowi szczególne miejsce w moim życiu i w sercu. Cieszyłam się, że mój rodzinny zbór postanowił zorganizować kolejny przegląd chórów oraz gdy na nasze zaproszenie odpowiedziało aż cztery chóry zborowe. Wspólny czas uwielbiania Boga przez muzykę był wspaniały. Znane jest powiedzenie, że „…kto śpiewa jakby się modlił podwójnie”. Tak było i tym razem. Wielkim przeżyciem był wspólny śpiew około 130 osób. Chciałabym, aby ten przegląd był motywacją do dalszej wytrwałej służby chóralnej w naszym kościele, inspiracją do reaktywowania czy powstania chórów również w innych zborach. Chciałabym, aby służba chóralna nadal się rozwijała i włączyło się do niej jeszcze więcej osób. Wówczas na kolejnym przeglądzie chór połączony byłby jeszcze większy. Jest to moje marzenie, a wiem i doświadczyłam tego, że Pan Bóg spełnia również marzenia. Jemu niech będzie chwała!

W imieniu zboru i chóru białostockiego Urszula Jankiewicz

Galeria zdjęć z wydarzenia

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: