W dniach 14-15 maja gościliśmy w naszym zborze pastora Włodzimierza Tasaka. Wygłosił on cykl wykładów dotyczących modlitwy. Swoje nauczanie zatytułował nieco kontrowersyjnie: „Modlitwa nasz największy atut o którym zapomnieliśmy”.

W sobotę, 14 maja, usłyszeliśmy nauczanie na temat Modlitwy Pańskiej. Pastor Tasak werset po wersecie wyjaśniał słowa modlitwy, której Jezus nauczył swoich uczniów, będąc na ziemi.

Kolejny wykład dotyczył rodzajów modlitwy (np. modlitwa dziękczynna, pokutna, wstawiennicza itp.) oraz zasad modlitwy. Powinniśmy modlić się z wiarą, wytrwale, więcej dziękować, a nie prosić. (Oba wykłady są zamieszczone na stronie zboru w dziale „multimedia”).

Pastor Włodzimierz Tasak przemawiał również na niedzielnym nabożeństwie, 15 maja, kontynuując tematykę modlitwy. Tym razem przedstawił aspekt wspólnej modlitwy zboru i kościoła oraz jej znaczenie. Przypomniał, że Panu Bogu podoba się modlitwa wierzących o wspólna sprawę. Taka modlitwa zespala i łączy kościół, obdarza go wielką siłą od Boga. Szatan boi się modlitwy dzieci Bożych. Nie powinniśmy nigdy o tym zapominać.

Modlitwa jest wielkim atutem chrześcijanina. Biblia wielokrotnie zachęca do modlitwy, przedstawia sylwetki mężów Bożych, którzy czerpali siłę do życia z rozmowy ze Stwórcą. Również Pan Jezus, mimo, że był przecież Synem Bożym oddalał się na osobne miejsce, by się modlić. Tym bardziej my potrzebujemy modlitwy. Każda modlitwa wypływająca ze szczerego serca jest wysłuchana, przybliża do Boga. Nigdy nie jest to czas stracony, bezsensowny, ale pożyteczny, mający wielką wartość. Korzystajmy więc z tego wielkiego przywileju, którym zostaliśmy obdarowani.

Dziękujemy pastorowi Włodzimierzowi Tasakowi za wygłoszenie kolejny raz inspirujących wykładów w naszym zborze.

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: