W dniach 21-23 listopada odbyły się w białostockim zborze trzy specjalne nabożeństwa pod wspólną nazwą „Spotkanie z Ewangelią”. Głównym mówcą każdego z nich był pastor Henryk Skrzypkowski. Pierwszego wieczoru ewangelista, w swoim przesłaniu, zadał słuchaczom ważne pytania: Kim jesteś? Dokąd zmierzasz? Jaki jest cel twojego życia? Jak radzisz sobie z grzechem? Zachęcał, żeby odpowiedzi na te pytania szukać w Piśmie Świętym, bo tylko w Chrystusie jest prawdziwa odpowiedź.
Oprawę muzyczną pierwszego nabożeństwa stanowiły pieśni w wykonaniu młodzieży, która należy do Duszpasterstwa Akademickiego, działającego przy zborze. Kilka osób podzieliło się też świadectwami Bożego działania w osobistym życiu. Niektóre uwielbiające refreny zaśpiewaliśmy wspólnie z młodzieżą, której wspaniale towarzyszył zespół instrumentalny.
Kolejnego wieczoru, (sobota 22.11), gościliśmy w naszym zborze zespół Exodus 15. Ten wieczór zgromadził bardzo dużo, szczególnie młodych osób. Usłyszeliśmy zarówno żywiołowe pieśni jak też spokojne hymny. Mogliśmy wspólnie z zespołem uwielbiać Boga. Muzycy dzielili się nie tylko pieśniami, ale również świadectwami ze swojego życia.
Następnie rozważaniem biblijnym podzielił się pastor Henryk Skrzypkowski. Oparł je na Ewangelii wg Św. Jana rozdział 17, „Arcykapłańska modlitwa Jezusa”. Usłyszeliśmy, że każdy z nas jest darem Bożym i dlatego jest tak cenny w Bożych oczach. Jezus w modlitwie błagał Ojca, by Ci, których Bóg mu dał byli zachowani od złego. Na wezwanie ewangelisty kilka osób podjęło decyzję.
Poranne, niedzielne nabożeństwo było trzecią, ostatnią okazją, by wysłuchać Słowa Bożego, głoszonego przez pastora Skrzypkowskiego. Kazanie oparł na tekście biblijnym z Ew. Jana 7,24: „Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie”. Jako ludzie chcemy najpierw coś poznać, aby uwierzyć. W sprawach duchowych jest zupełnie odwrotnie. Aby poznać prawdę, która jest w Chrystusie najpierw musimy uwierzyć. Jest to prawdziwy krok wiary, ale kto go zrobił nigdy już nie zejdzie z Bożej drogi.
Oprawę muzyczną niedzielnego nabożeństwa stanowiły przede wszystkim pieśni wykonane przez chór zborowy. Usłyszeliśmy sześć wspaniałych utworów, zawierających ewangelizacyjne treści. Wyrażały one wdzięczność Panu za to co nam darował jak również zachęcały, by oddawać chwałę Bogu i być zawsze gotowym na Jego powtórne przyjście.
Czas ewangelizacji dobiegł końca, ale czas łaski ciągle trwa. Bóg nadal czeka na nowe serca, które zechcą powierzyć Mu swoje życie. Wierzymy, parafrazując słowa proroka Jeremiasza, że „…Słowo Boże siane podczas ewangelizacji nie okaże się puste, ale wykona swoja pracę i wróci pomyślnie z tym, z czym wysłał je Pan Bóg.” Jemu niech będzie chwała!

Urszula Jankiewicz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: