7 września b.r. odbyła się w białostockim zborze Jesienna Konferencja Kobiet pod hasłem „Ale z Bogiem wszystko jest możliwe…”
Naszą prelegentką była Bożena Ciechanowska z Bydgoszczy. Siostrę Bożenę gościliśmy już w Białymstoku cztery lata temu. Wiedziałyśmy więc, że będzie to dobry czas. Na wykłady przybyło ponad sto kobiet z różnych zborów naszego okręgu.

Na początku Aneta Trusiewicz serdecznie przywitała wszystkie uczestniczki spotkania. Następnie prezbiter Marcin Górnicki również przywitał wszystkich zgromadzonych, przeczytał fragment z Pisma Świętego i pomodlił się o błogosławieństwo konferencji.
Wykłady poprzedzone były krótkim czasem śpiewu i modlitwy, który poprowadziła grupa młodych dziewcząt pod kierownictwem Izabeli Sietejko. Akompaniował zborowy zespół muzyczny.

Podczas konferencji siostra Bożena wygłosiła trzy wykłady. Były one pełne wspaniałych, pocieszających treści płynących z Bożego Słowa, ale również z przeżyć naszej prelegentki. Poruszyła kilka bardzo ważnych tematów: jak podnieść się z porażki? jak uporać się z trudną przeszłością i do niej nie wracać? jak ruszyć z miejsca i z nadzieją patrzeć w przyszłość? jak nauczyć się żyć w sytuacjach, które spadają nagle i wywracają nasze życie do góry nogami? Nie była to jednak tylko teoria. Siostra Bożena dzieliła się swoimi osobistymi przeżyciami. Jej świadectwo to namacalny przykład działania Boga.
W każdej sytuacji Bóg jest z nami, nawet w najgorszej, bolesnej i wydającej się na początku nie do przejścia. Pan może poskładać nasze życie jeśli Mu zaufamy. „Bóg jest Bogiem nowych początków”. Usłyszałyśmy też, że bardzo ważnym aspektem, by pokonać trudną przeszłość jest pielęgnowanie wdzięczności i skupianie się na tym co mamy, a nie na tym czego nam brakuje. Nie należy również porównywać się z innymi, bo to powoduje uczucia zazdrości.
W przerwach pomiędzy wykładami był czas na rozmowy, budowanie relacji oraz obiad. Jedna z uczestniczek podzieliła się z nami swoim osobistym świadectwem.

Konferencja kobiet to szczególna okazja do „ładowania duchowych baterii”. Poruszane kwestie dotyczyły każdej z nas. Wszystkie przecież przeżywamy większe lub mniejsze porażki, doświadczyłyśmy i doświadczamy różnorodnych problemów. Poruszane tematy były więc wielką zachętą i inspiracją, by z nadzieją patrzeć w przyszłość, bo z Bogiem wszystko jest możliwe…”

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: