19 marca gościliśmy w naszym zborze pastora Janusza Cieplińskiego z Olsztyna. Jest on jednocześnie zawodowym muzykiem, pracuje w szkole muzycznej oraz działa w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Muzyków Missio Musica. Brat Janusz jest więc bardzo kompetentną osobą, by mówić na temat roli i znaczenia muzyki w kościele.

Pierwszy wykład pastora Cieplińskiego był jednocześnie kazaniem na niedzielnym, porannym nabożeństwie. Kaznodzieja przypomniał, że muzykę stworzył Bóg i On chce byśmy za jej pomocą oddawali Mu chwałę. Jednak muzyka podczas nabożeństw jest jedynie małym ułamkiem „uwielbienia”. Pan Bóg chce, by Jego dzieci oddawały Mu chwałę całym swoim życiem. On przede wszystkim patrzy na serce człowieka. Jeśli śpiewając czy grając mamy serca pełnie nieprzebaczenia, pychy, zazdrości itp. to muzyka wypływająca z ust takiej osoby jest obrzydliwością przed Bogiem i się Jemu nie podoba. Pastor przedstawił kilka przykładów ze Starego Testamentu. Muzyka była nieodłączną częścią oddawania chwały Bogu przez naród izraelski. W świątyni istniał olbrzymi chór, grano na wielu instrumentach. Jednak gdy naród był nieposłuszny, Bóg nazywał ich pieśni wrzaskiem, nie mógł słuchać muzyki z nieszczerych serc. Pastor podkreślał, że muzyka w kościele jest bardzo ważna, ale nigdy nie może być powodem kłótni np. czy mają być pieśni „stare” czy „nowoczesne”, szybkie czy wolne, głośne czy ciche. W zborze powinniśmy wszystko robić w miłości, szukać zbudowania brata i siostry. To dotyczy również muzyki.

Kolejne dwa wykłady odbyły się po nabożeństwie. Pierwszy poświęcony był historii muzyki w kościele chrześcijańskim począwszy od pierwszych lat jego powstania. Muzyka przez wieki bardzo się zmieniała. Na przestrzeni lat używano różnych instrumentów. Był też czas, gdy śpiewano bez nich czyli a’ cappella (tak jest do dziś w kościołach wschodnich). Św. Augustyn już w IV wieku powiedział słynne słowa: „Kto śpiewa, dwa razy się modli”. Muzyka zawsze odgrywała ważną rolę w życiu ludzi wierzących.

Po części historycznej, podczas kolejnego wykładu, obejrzeliśmy bardzo ciekawą prezentację multimedialną. Były to fragmenty pieśni i utworów muzycznych wykonywane w różnych kościołach i zborach na całym świecie. Inna jest muzyka w kościołach afrykańskich, inna w słowiańskich, inna w zborach charyzmatycznych, a jeszcze inna w bardziej umiarkowanych. Mimo swojej różnorodności jest wspaniałym narzędziem do szczególnego oddawania chwały Bogu. Musi jednak wypływać z czystego, odnowionego i pokornego serca. Pilnujmy więc naszych serc i z radością śpiewajmy Panu na chwałę.

Wykłady oraz kazanie pastora Janusza Cieplińskiego są zamieszone na naszej stronie zboru w dziale multimedia.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: