Raz w roku kobiety ze zborów, unii i wspólnot baptystycznych na całym świecie spotykają się, by uczestniczyć w specjalnie uzgodnionej modlitwie. Departament Kobiet przy Światowym Związku Baptystów koordynuje tę inicjatywę. Do kobiet zrzeszonych w kościołach krajowych rozsyłanie są prośby modlitewne z poszczególnych kontynentów.

Kobiety ze Zboru Chrześcijan Baptystów w Białymstoku, od wielu lat, organizowały spotkania lub nabożeństwa poświęcone tej tematyce. Przeważnie odbywały się one w listopadzie, ale tegoroczne z różnych, obiektywnych przyczyn zostało przesunięte na styczeń.

Nabożeństwo rozpoczęliśmy pieśnią po której prezbiter Marcin Górnicki przeczytał fragment Pisma Świętego z II Listu do Koryntian i pomodlił się. Następnie s. Aneta Trusiewicz, prowadząca nabożeństwo, serdecznie przywitała zebranych oraz wprowadziła słuchaczy w temat Światowego Dnia Modlitwy Kobiet.

Następnie wysłuchaliśmy poezji w wykonaniu s. Doroty Artysiewicz. Pod koniec nabożeństwa s. Dorota po raz drugi deklamowała piękne wiersze.

W dalszej części nabożeństwa s. Monika Górnicka odczytała list od prezydentki Światowego Związku Kobiet Baptystycznych, zachęcający kobiety do wspólnej modlitwy oraz wsparcia finansowego projektów misyjnych.

Głównym punktem i powodem całego spotkania była oczywiście modlitwa. Siedem kobiet kolejno odczytywało bardzo szczegółowe prośby modlitewne z poszczególnych kontynentów i modliło się. Kobiety wierzące na całym świecie żyją w bardzo różnych warunkach zarówno ekonomicznych, kulturowych, społecznych i innych. Mają różne potrzeby, ale wszystkie łączy Pan Jezus Chrystus i to, że Jemu chcą powierzać siebie i swoich bliskich, w Nim pokładają nadzieje na rozwiązanie różnych problemów i trudności.
Po modlitwie mieliśmy możliwość wysłuchania projektów misyjnych na rok 2017.

Był również czas na specjalną modlitwę. Prosiliśmy o Boże błogosławieństwo dla nowo wybranej Rady Służby Kobiet w naszym Kościele Baptystów w Polsce. Podczas jesiennej Konferencji Kobiet w Radości (X 2016) została wybrana nowa Rada Kobiet z Magdaleną Czerwińską jako przewodniczącą. Chcemy życzyć naszym drogim siostrom dużo siły i zapału w tej służbie oraz błogosławimy im w tej pracy.

Na zakończenie nabożeństwa została zebrana specjalna ofiara pieniężna, która w całości zostanie przekazana do Rady Służby Kobiet w Polsce. Mamy nadzieję, że nasze modlitwy i wsparcie finansowe będą chociaż małym wkładem we wspaniałe dzieło służby kobiet na całym świecie.

URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: