W dniach 19-25 lipca, 2015 r., odbył się obóz organizowany przez Dziecięcy Klub Dobra Nowina. Uczestniczyło w nim 37 dzieci, nad którymi opiekę sprawowała 15 osobowa grupa wychowawców, plus kucharki i osoba do utrzymywania porządków w pomieszczeniach.

Hasło tego obozu brzmiało: „Safari w Narewce jako wyprawa do Niezwykłego Królestwa”. Wszystkie zajęcia obozowe nawiązywały do tego hasła. Wśród nich były spotkania odkrywców (lekcje biblijne), prowadzone w trzech grupach wiekowych. Dzieci mogły na nich poznawać Boga jako potężnego i kochającego Ojca, który zaspakaja wszystkie potrzeby, także wybacza i zachęca do wybaczania.
Do tej tematyki nawiązywały również zajęcia plastyczno-praktyczne prowadzone przez Debbie i Paula Gastineau z USA.

Jako, że było to safari, to na zajęciach kulinarnych dzieci przygotowywały różne afrykańskie smakołyki, które zjadały w ramach podwieczorku. Było mnóstwo gier, zabaw, a ponieważ pogoda dopisała basen okupowano regularnie. Dwukrotnie dzieci wyjeżdżały nad zalew do Siemianówki. Odbyły się podchody oraz wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego. Wyłoniono także zwycięzców trzech turniejów sportowych, a mianowicie: piłkarzyków, ping-ponga i piłki nożnej, nagrodzonych pucharami i medalami. Dużą integracyjną rolę na obozie pełniła przygoda muzyczna, czyli wspólne śpiewanie piosenek chrześcijańskich, co dzieci bardzo lubiły. Tradycyjnie już, miało miejsce ognisko z kiełbaskami.

Na wieczornych społecznościach, określanych przez nas jako ”wieczorne niespodzianki” Paul Gastineau dokonywał tematycznego podsumowania dnia. Były one również okazją do zaprezentowania zdolności i umiejętności dzieci, przygotowujących specjalne występy i prezentację. Dawały także możliwość wysłuchania kolejnego odcinka bardzo interesującej książki Patrycji StJohn „Świetlista gwiazda” oraz podziękowania Bogu za dzień wypełniony różnymi atrakcjami.

Jestem wdzięczna Bogu za ten obóz i z to, co On na nim czynił. Jestem świadoma, że działo się to wszystko dzięki modlitwom. Tym wszystkim, którzy wspierali nas w taki sposób, serdecznie dziękuję.
Dziękuję Bogu za każde dziecko uczestniczące w tym wydarzeniu i za wolontariuszy szczerze oddanych i zaangażowanych w tę służbę oraz za naszego pastora i kucharki, które wiele serca i pracy wkładały w przygotowanie posiłków.

Ewa Gutkowska

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: