Dwa ostatnie tygodnie grudnia są radosnym, świątecznym czasem wspominania przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na grzeszny świat. W tym krótkim okresie odbywa się w naszym zborze wiele spotkań i uroczystych nabożeństw. W tym roku, wzorem lat ubiegłych, zorganizowane zostały trzy Wigilijne Spotkania. Dzieci, będące pod opieką Klubu „Dobra Nowina”, miały swoją specjalną Wigilię, na którą zostali zaproszeni również ich rodzice oraz wolontariusze. Krótkim rozważaniem podzielił się pastor Marcin Górnicki. Na ślicznie udekorowanych stołach nie zabrakło wigilijnych potraw. Dzieci otrzymały również wspaniałe paczki świąteczne.
Na drugiej Wigilijce spotkała się młodzież gimnazjalna, licealna oraz studenci. Pastor Marcin Górnicki podzielił się kilkoma myślami z Pisma Świętego, związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Młodzież sama przygotowała potrawy, udekorowała salę i stoły, włączając się aktywnie w organizację tego niecodziennego wieczoru.
Trzecia Wigilijka została zorganizowana przez nauczycieli Szkółki Niedzielnej i Klub Seniora. Zostali na nią zaproszeni wszyscy członkowie zboru oraz nasi przyjaciele i sympatycy. Przy zastawionych stołach wysłuchaliśmy programu artystycznego dzieci i nauczycieli ze Szkółki Niedzielnej. Był to czas wzajemnego budowania się i zadumy nad sensem świąt.
Tradycją naszego zboru i chyba jedyną w Kościele Baptystów w Polsce, jest organizowanie czterech nabożeństw świątecznych. Pierwsze z nich odbywa się 24 grudnia. To uroczyste nabożeństwo nazywamy w naszym zborze Wigilią Duchową. Jak co roku zebraliśmy się o godz. 17.00, by podziękować Bogu za zesłanie Zbawiciela. Chór zborowy wykonał dwa świąteczne utwory. Kazanie wygłosił pastor Sergiej Debeliński z Kijowa (Ukraina), a tłumaczył prezbiter okręgowy Mieczysław Piotrowski. Wysłuchaliśmy też okolicznościowego wiersza brata Mikołaja Hajdukiewicza.
Pierwszego Dnia Świąt odbyły się dwa nabożeństwa. Poranne, bardzo uroczyste nabożeństwo, zostało wypełnione wieloma pieśniami i modlitwami, chwalącymi Boga za wspaniały dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Chór zborowy zaśpiewał kilka radosnych pieśni, jedną wspólnie z dziećmi z chórku dziecięcego. Usłyszeliśmy również solową pieśń: „Bóg się rodzi” oraz kolędę „Radość dziś nastała” w wykonaniu rodziny braterstwa Nazaruków. Wysłuchaliśmy też kolejny raz poezji brata Mikołaja Hajdukiewicza. Biblijnym przesłaniem podzielił się pastor zboru Marcin Górnicki. Kazanie zatytułował ”Wiadomość życia”. Przyjście Pana Jezusa na ziemię określił jako najwspanialszą wiadomość, która kiedykolwiek dotarła do ludzi. Od nas zależy jednak co z nią zrobimy i czy będzie miała ona realny wpływ na nasze życie. Drugie nabożeństwo wypełnił program dzieci ze Szkółki Niedzielnej. Przedstawiły one całą historię przyjścia Jezusa Chrystusa, deklamując wiersze i śpiewając wiele pieśni. Wspaniałe stroje w których wystąpili ”młodzi aktorzy” dodatkowo urozmaiciły program. Krótkim refleksją Biblijną podzielił się pastor Marcin Górnicki. Po nabożeństwie każde dziecko otrzymało paczkę świąteczną, ufundowaną przez zbór.
Drugiego Dnia Świąt nabożeństwo tradycyjnie prowadziła młodzież. Nasi młodzi bracia i siostry przy akompaniamencie wielu instrumentów, wykonali kilka radosnych pieśni. Tradycyjnie też pod kierownictwem brata Adama Kaczmarskiego, przygotowali dramę. Wielu z nas było poruszonych tą formą wyrazu artystycznego. „Zobaczyliśmy” Boga jako Stwórcę, który może nadać sens naszym z pozoru bezsensownym działaniom, może stworzyć coś cudownego. Kazanie wygłosił brat Marek Ruczaj, student WBST w Radości. Mówił o istocie Świąt Bożego Narodzenia.
Ostatnim nabożeństwem w „starym” roku było nabożeństwo 31 grudnia. Zebraliśmy się, by oddać chwałę Bogu za cały miniony rok. Nabożeństwo miało wyjątkowy charakter. Wzięło w nim aktywny udział wiele osób. „Młodzież lat 70-tych” wykonała kilka pieśni ze swojej młodości. Wysłuchaliśmy również poezji oraz świadectw działania Boga. Szczere świadectwa wzmacniały naszą wiarę i ufność Bogu. Mogliśmy się przekonać kolejny raz, że Bóg jest wierny. W programie nabożeństwa znalazło się również wiele pieśni ogólnych. Pastor Marcin Górnicki wręczył zebranym wersety z Psalmu 119. Następnie prezbiter Piotr Dajludzionek wygłosił kazanie pt. „Wejdź na górę”. Zachęcał nas, by wytrwale iść za Chrystusem w różnych okolicznościach życia. Pod koniec nabożeństwa wiele osób dziękowało Bogu w modlitwach za Jego błogosławieństwa w minionym roku.
Pierwsze nabożeństwo w 2012 ROKU odbyło się w niedzielę, o godzinie 12.00. Był to czas ponownego dziękowania Bogu i powierzania Jemu naszej przyszłości. Nabożeństwo zakończyła Wieczerza Pańska.
Stojąc na progu Nowego 2012 Roku, a patrząc wstecz możemy być pewni, że Pan nadal będzie z nami. Jego wierność i obietnice są pewne i prawdziwe, On jest skałą na której możemy stanąć bezpiecznie i Tym, komu możemy z wiarą powierzyć całą naszą przyszłość.

Urszula Jankiewicz

Obejrzyj galerię zdjęć

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: