W dniach 7-8 lutego gościliśmy w naszym zborze specjalnego gościa, pastora Zeljko Puja. Pastor Zeljko Puja jest z pochodzenia Chorwatem. Jako młody chłopak uczestniczył w wojnie na Bałkanach, która miała miejsce po rozpadzie Jugosławii. Wojna wywarła negatywny wpływ na jego życie. Widząc ogrom śmierci, bólu, rozpaczy, zniszczeń, z całego serca, podobnie jak wielu jego rodaków,…

Dzięki łasce Bożej w dniach 2 – 6 luty 2015 r. odbyły się półkolonie zimowe Dziecięcego Klubu „Dobra Nowina”. W zajęciach uczestniczyło łącznie 26 dzieci w wieku od 5 do 17 lat. W organizację półkolonii zaangażowanych było łącznie 41 wolontariuszy. Codziennie około godziny 9.00 wolontariusze spotykali się na wspólną modlitwę i omówienie spraw organizacyjnych. Dzieci…

W dniach 26-30 stycznia odbyły się w naszym zborze półkolonie zborowe. Poprowadzili je nauczyciele Szkółki Niedzielnej pod kierownictwem Katarzyny Siewko. W półkoloniach wzięło udział około 30 dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie od 8.00 do 16.00 w kaplicy zboru przy ulicy Kujawskiej. W programie półkolonii znalazły się lekcje biblijne, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne. Oprócz zajęć na…

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: