W dniach 26-30 stycznia odbyły się w naszym zborze półkolonie zborowe. Poprowadzili je nauczyciele Szkółki Niedzielnej pod kierownictwem Katarzyny Siewko. W półkoloniach wzięło udział około 30 dzieci. Zajęcia odbywały się codziennie od 8.00 do 16.00 w kaplicy zboru przy ulicy Kujawskiej. W programie półkolonii znalazły się lekcje biblijne, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne. Oprócz zajęć na miejscu dzieci były również w Fikolandzie.
Oprócz licznych zajęć wszyscy uczestnicy półkolonii mieli codziennie zapewnione smaczne posiłki, które przygotowywały nasze kochane siostry.
Dzieci oraz niektóre osoby z personelu pod kierownictwem Katarzyny Siewko przygotowały spektakl teatralny pt.: „Rzecz o Stworzeniu Świata”. Do przedstawienia wykonano specjalną scenografię oraz stroje. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczyły się swoich ról i z niecierpliwością czekały na występ. Premiera sztuki odbyła się w naszej kaplicy, w niedzielę 1 lutego. Mogliśmy obejrzeć spektakl, którego treści zawierały przesłanie zwycięstwa dobra nad złem. (zdjęcia ze spektaklu znajdują się dziale galeria na internetowej stronie zboru).
Na koniec pragnę wyrazić wdzięczność Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo w czasie trwania półkolonii. Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio w pracę z dziećmi oraz całemu zborowi za modlitwy i wsparcie. „Trud wasz nie jest daremny w Panu”.

W imieniu organizatorów URSZULA JANKIEWICZ

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: