Dzięki łasce Bożej w dniach 2 – 6 luty 2015 r. odbyły się półkolonie zimowe Dziecięcego Klubu „Dobra Nowina”. W zajęciach uczestniczyło łącznie 26 dzieci w wieku od 5 do 17 lat. W organizację półkolonii zaangażowanych było łącznie 41 wolontariuszy.
Codziennie około godziny 9.00 wolontariusze spotykali się na wspólną modlitwę i omówienie spraw organizacyjnych. Dzieci rozpoczynały zajęcia o godzinie 9.45.
Do stałych punktów programu półkolonii należały: poranna gimnastyka lub taniec, drugie śniadanie, śpiew, czas z Biblią oraz robótki plastyczne po zajęciach biblijnych. Zajęcia dla dzieci kończyły się około 14:15 wspólnym obiadem i krótkim podsumowaniem dnia. Po zajęciach wolontariusze sprzątali pomieszczenia, a następnie brali udział w organizacyjno – modlitewnym spotkaniu.
Dzieci wzięły udział w trzech wyjściach: do Fikolandu (dzieci młodsze) lub na ściankę wspinaczkową (dzieci starsze), do muzeum historycznego oraz na basen.
Oprócz wyżej wymienionych atrakcji dzieci brały udział w turnieju piłkarzyków, układaniu puzzli na czas, turnieju wersetów biblijnych, grach planszowych, grach i zabawach zespołowych oraz zajęciach kulinarnych.
Za udział i zwycięstwo w turniejach dzieci otrzymywały atrakcyjne nagrody.
Czas półkolonii był wypełniony niesamowitą łaską Bożą, którą można było odczuć w relacjach jakie panowały pomiędzy dziećmi i wolontariuszami. Bóg pobłogosławił nas odpowiedzialnymi, wrażliwymi, pełnymi miłości i zaangażowania wolontariuszami, bez których trudno byłoby przeprowadzić półkolonie.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą osobę, która modliła się o półkolonie oraz za każdą osobę, która w jakikolwiek inny sposób wzięła czynny udział. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą pracę wszelkim swoim błogosławieństwem.
Mamy nadzieję, że Ewangelia, którą usłyszały dzieci i wolontariusze będzie mocą Bożą ku zbawieniu każdego z nich.

VITALII i DANUTA SHCHERBAKOV

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: