czym są święta? ● co widzimy dookoła nas? ● Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał ● Ewangelia Jana 14:1-3 ● Pan Jezus poszedł przygotować nam miejsce ● rzeczywistość życia człowieka ● żyć w nadziei ● List Jakuba 4:14 ● długość życia na ziemi ● Księga Hioba 19:25-27 ● wiem że Odkupiciel mój żyje ● Psalm 23:6 ● zamieszkam w domu Pana przez długie dni ● Psalm 84 ● lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich ● List do Filipian 1:21 ● uwierz w Jezusa Chrystusa ● 1 List do Tesaloniczan 4:16-18 ● Jezus Chrystus nie umarł na darmo

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: