Ewangelia Mateusza 7:21-23 ● znajomości ● zbawienie ● wejście przez ciasną bramę ● wąska i szeroka droga ● dobre i złe owoce ● właściwe zwracanie się do Pana Jezusa Chrystusa ● osoba religijna ● warunek zbawienia ● praktyki religijne mogą być niewystarczające ● religijność na pokaz ● miejsce w Królestwie Niebios ● kto będzie zbawiony? ● pełnić wolę Boga ● posłuszeństwo Bogu ● życie według Słowa Bożego ● słuchać i wykonywać Słowo ● budować dom na skale ● czy Chrystus mnie zna? ● czy znasz Pana Jezusa? ● bliska relacja z Jezusem ● poznawanie Boga ● spędzanie czasu z Bogiem ● czyniący bezprawie ● znać Jezusa ● gdzie spędzisz wieczność?

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: