Ewangelia Jana 14; 21:15-22 ● Dzieje Apostolskie 3 ● Ewangelia Mateusza rozdziały: 11 i 24 ● ty idź za mną ● ty głoś Słowo Boże ● jedni drugich brzemiona noście ● mają nastać trudne czasy ● kochaj Boga bardziej niż wszystkich i wszystko ● trwaj w Jezusie Chrystusie ● paś owieczki Moje ● miłujesz mnie więcej niż ci? ● 1 List do Tymoteusza 6:11-21

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: