List do Hebrajczyków 10:22-24 ● słowa zachęty ● Królestwo Boże ● pierwsi Chrześcijanie ● trudności ● zaufanie Bogu ● droga wiary ● zasłona w Świątyni ● miejsce Najświętsze ● bezpośrednia relacja z Bogiem ● Dzieło Zbawienia ● ponowne przyjście Chrystusa ● dzień Zmartwychwstania ● opuszczanie wspólnych zebrań ● oddanie siebie Bogu

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: