szukać Pana ● Księga Izajasza 45:15 ● nasze grzechy oddzielają nas od Stwórcy ● List do Rzymian ● nie masz nikogo kto by szukał Boga ● szukajcie Boga ● nie jesteśmy w stanie sami z siebie szukać Boga ● Księga Izajasza 55:6-7 ● znajdziesz Boga jeśli szczerze Go szukasz ● 2 Księga Kronik 26:5 ● żyj w posłuszeństwie Bogu ● oczekuj pomocy od Boga ● Psalm 34:5-6 ● 2 Księga Kronik 16:11-12 ● u kogo szukasz pomocy? ● Psalm 42:2-3 ● dusza moja pragnie Ciebie Boże ● Księga Ozeasza 6:3

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: