Księga Ezechiela 36:9 ● Ewangelia Jana 15:16 ● święto żniw ● rola życia ● uprawa roli ● zasiewać ● oranie – przewracanie ziemi ● oczyszczanie z chwastów ● rola Boża ● gotowość przyjęcia Boga ● Mojżesz ● Apostoł Paweł ● życie duchowe ● List do Galacjan ● Owoc Ducha ● prośby przez Jezusa Chrystusa ● mamy Ojca w Niebie ● obietnica Boża ● Ojcze Nasz ● śmierć na krzyżu ● zmartwychwstanie

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: