Księga Joba 35 ● Bóg jest twoim przyjacielem ● Bóg chce dobrze ● przyjmij Boże pouczenie ● zastój się do Bożego pouczenia ● odkrycie grzechu ● szczera pokuta ● szczere nawrócenie ● gotowość na zmianę ● pobożni w zamian za błogosławieństwo ● nagroda za pobożność ● nagroda za sprawiedliwość ● szukaj Boga ● oczekuj na Boga ● Bóg ci pomoże ● Bóg cię nie pozostawi ● Bóg cię nie porzuci ● puste słowa ● Bóg nie zwraca uwagi na puste słowa ● Boża wola ● świadomi Bożej woli ● mądrość do osądzenia ● spotkanie z wszechmocnym ● uwielbiać Boga w cierpieniu ● zyskać pewność zbawienia ● zyskać pewność uzdrowienia ● zyskać pewność uzyskania pomocy ● pokój z Bogiem ● przystęp przez wiarę do łaski ● chlubić się nadzieją chwały Bożej

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok
Znajdź nas na: