dary Ducha Świętego ● być pełnym Ducha ● nakaz napełniania się Duchem Świętym ● niemowlęta, młodzieńcy i ojcowie w Kościele ● miłowanie świata ● wzrost duchowy ● proroctwo ● 1 Tymoteusza 1:18 ● oczyszczenie ● obmycie grzechów ● chrzest ● Ananiasz

© 2020 KChB Zbór w Białymstoku | Realizacja: KChB Białystok |

niektóre zdjęcia pochodzą z serwisu rawpixel.com

Znajdź nas na: